Otwarcie modułu i analizy automatyczne

Widoki

Pomiary podstawowe

Dodawanie zdjęć

Tworzenie notatek i dodawanie załączników

Wykonywanie cefalometrii

Ustawianie zamków

Dobór Carriere Motion

Segmentacja

Set up manualny

Set up półautomatyczny

Set up półautomatyczny z ekstrakcją

Set up na zamkach

Projektowanie zaczepów do alignerów

Kontrola i akceptacja sekwencji alignerów

Symulacja uśmiechu DSD

Dodawanie zęba fantomowego


DTS – Digital Technical Studio

Oprogramowanie dla techników, punktów usługowych drukowania 3D i klinicystów.

Dental Model Builder

Diagnostic Model Editor

Aligners Planner

Indirect Bracket placement – IPA (Individually Projected Appliances)