Ortodonci zadają sobie pytanie o dostępne obecnie technologie cyfrowe. Prezentowanych jest wiele rozwiązań, ale zawsze pozostaje pytanie: co to może mi dać ? jak to działa ?

Jak to działa ?

Modele Cyfrowe a Diagnostyczne Modele Cyfrowe
Wraz z nadejściem skanerów 3D oraz skanerów wewnątrzustnych pojawiła się kluczowa fraza “modele cyfrowe”. Dokładnie w ten sam sposób jak fotograficzne błony rentgenowskie zostały zastąpione cyfrowymi zdjęciami rentgenowskimi, cyfrowe modele są po prostu zastępstwem modeli gipsowych lub wykonanych w innej technice. Oczywiście mogą one nie mieć takich ograniczeń jak modele gipsowe. Modele cyfrowe w swojej istocie są pomocnym narzędziem i mają nieodłączną cechę związaną z oszczędnościami magazynowania modeli i materiałów, lecz ich podstawowe możliwości/korzyści użytkowe kończą się w tym miejscu. Tak właśnie można opisać model cyfrowy. Bez stosownej obróbki danych i dobrego oprogramowania ograniczenia modeli cyfrowych dają o sobie znać. Tak samo jak ograniczenia użytkowe modeli gipsowych.

Diagnostyczne modele cyfrowe’ mogą przenieść używane przez lekarza modele cyfrowe na wyższy poziom i uzyskać cechy modeli diagnostycznych oraz być pozyskane z wycisku, modelu gipsowego lub skanu wewnątrzustnego. Diagnostyczne modele cyfrowe przeszły proces obróbki danych aby wprowadzić do modelu cyfrowego wszystkie dane anatomiczne, które mogą być potem używane przez klinicystę. Funkcje i narzędzia oprogramowania dają klinicyście pełne możliwości ich wykorzystania.

Rzeczywiste pomiary wysokości i szerokości zębów z wbudowaną półautomatyczną segmentacją zębów oraz symulacją stożków korzeni jako przykład. Oprogramowanie posiada wybór natychmiastowych danych z wielu analiz modeli, które są dostępne w ciągu sekund, włączając również wskaźnik PAR, który można określić w ciągu minut i kliknięć myszką.

Co to może mi dać ?

Diagnostyka i Planowanie leczenia

Jak oprogramowanie DDP-Ortho pomaga w zrobieniu Twojej diagnostyki i planu leczenia inaczej od dotychczasowej rutyny …?

Używanie systemu cyfrowego do diagnostyki i planu leczenia może usprawnić te procesy, pozwala na dostęp do cyfrowych modeli diagnostycznych z dowolnej lokalizacji dzięki połączeniu internetowemu. Zdjęcia RTG i zdjęcia pacjenta mogą być zapisane w pliku diagnostycznego modelu cyfrowego. Analizy cefalometryczne, notatki z postępu leczenia i procesów pracy (włączając w to delegowanie prac i jej kontrolę), narzędzia pomiarowe domykają wymagania kliniczne związane z obecnymi standardami. I to wszystko cyfrowo. Z wszystkimi możliwościami oferowanymi poprzez digitalizację danych.

Oczywiście jak dla rozwiązań cyfrowych przystało jest więcej narzędzi i opcji, które wchodzą w grę. Oprogramowanie jest bezpłatne a ortodonta opłaca wyłącznie wytworzenie modelu, kiedy diagnozuje pacjenta lub go leczy. Można wgrać oprogramowanie ze strony: https://ortodonta.com/strefa-lekarza/pobierz/ Lokalne laboratoria są mile widziane jako partnerzy w usługach przygotowywania modeli dla użytkowników oprogramowania DDP-Ortho.

IPA (Indywidualnie Projektowane Aparaty) – projektowanie i precyzyjne klejenie pośrednie

Oprogramowanie dostarcza ortodoncie narzędzie i umożliwia precyzyjny opis pozycji zamków aparatu i zaprojektowanie indywidualnie dobranych transferów (jig) dla zamków dla każdego pacjenta w ciągu minut. System IPA współpracuje z istniejącymi zamkami labialnymi i lingualnymi łuku prostego, tak że nie potrzebne są żadne nowe systemy zamków i uczenie się ich obsługi. Wybór systemów zamków i cała kontrola pozostaje w rękach ortodonty. Witamy w ortodontycznym CAD/CAM. Ortodonta kontroluje również czas oraz procesy pracy. Procedury fotelowe przy klejeniu zamków są o połowę krótsze jak informują użytkownicy. Można do tego dodać opcje set-up dla modeli, sprawdzania okluzji jeśli chce się na to poświęcić czas.

Co więcej ?

Oprogramowanie DDP-Ortho jest kompatybilne z oprogramowaniem dla chirurgii i implantologii aby umożliwić leczenia interdyscyplinarne. Proszę nie zapomnieć o profesjonalnych konsultacjach i opiniach które mogą polegać na przesyłaniu gotowego pliku e-mailem i przy użyciu oprogramowania, które jest bezpłatne dla każdego użytkownika.

Proces/Czas

Oferowane usługi i użycie DDP-Ortho, oprogramowania certyfikowanego medycznie, bazują na doświadczeniu już wykonanych 50.000 modeli diagnostycznych. Od momentu otrzymania wycisku (alginatowego lub poliwinylowego) lub modelu gipsowego albo skanu wewnątrzustnego do wgrania on line cyfrowego modelu diagnostycznego na bezpieczne konto lekarza mijają 2 dni robocze. Od otrzymania cyfrowego pliku z pozycjami zamków z gabinetu ortodontycznego do dostarczenia fizycznych transferów (jig) z zamkami potrzeba 1 tygodnia lub krócej. Oczywiście jest to wykonywane lokalnie w laboratorium oferującym takie usługi.

Bezpłatne wgranie oprogramowania

Program DDP-Ortho można pobrać bezpłatnie i bez zobowiązań ze strony https://ortodonta.com/strefa-lekarza/pobierz/ Po dalsze informacje prosimy kontaktować się mailowo ortodoncja@ortodonta.com

Laboratoria

Oferujemy sprawdzone rozwiązanie partnerskie, które nazywamy OrthoAlliance. Jesteśmy otwarci na współpracę i pomoc laboratoriom dentystycznym w uruchamianiu produkcji cyfrowych modeli diagnostycznych. Rozwiązanie, które proponujemy jest zaprojektowane dla lokalnych laboratoriów zainteresowanych usługami dla swoich klientów/praktyk lekarskich. Ortodoncja cyfrowa nie jest już wyłącznie dla dużych graczy. Skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany dalszymi informacjami

“OrthoAlliance” jak sugeruje nazwa, pomaga ortodontom leczyć swoich pacjentów przy zastosowaniu technologii cyfrowych oferowanych przez alians laboratorium i wyrafinowanego rozwiązania programistycznego. Na bazie programu DDP-Ortho prezentowany jest pierwszy na świecie tego typu program medyczny wspomagający ortodontę w kompletnej diagnozie, planowaniu leczenia i podniesieniu precyzji pozycjonowania zamków poprzez rozwiązania CAD/CAM w postaci pośredniego klejenia IPA (Indywidualnie Projektowanego Aparatu).