Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Kyoto Takemoto - STb – technika językowa małych sił
W odpowiedzi na zgłaszany przez pacjentów dyskomfort języka zredukowano profil zamków. Ich zmniejszone rozmiary i wysokość oraz wprowadzone zaokrąglenia faktycznie eliminują zaburzenia wymowy i żucia. System STb pozwala na kontrolę pozycji zębów w trzech wymiarach w krótszym czasie i eliminuje współpracę pacjenta. Z powodu wyeliminowania części procedur laboratoryjnych nie ma konieczności korzystania z pracowni zewnętrznej, co jest bardziej ekonomiczne. System językowy niskich sił STb zapewnia skuteczne, przewidywalne i wygodne leczenie nawet w przypadkach ekstrakcyjnych i dużych stłoczeń.
Mladen M. Kuftinec - Skrócenie ogólnego czasu trwania leczenia dzięki zastosowaniu interak­ tywnych samoligaturujących zamków Systemu–R
Praca ta przedstawia wyniki porównania średniego czasu trwania kompleksowego leczenia ortodontycznego prowadzonego na grupie pacjentów z zastosowaniem ISSL ze średnim czasem trwania leczenia prowadzonego na innej grupie z zastosowaniem systemów zamków tradycyjnie ligaturowanych. Wyniki badania wyraźnie wskazują, iż terapia grupy pacjentów leczonych interaktywnymi aparatami samoligaturujacymi jest znacząco bardziej efektywna, prowadzi do powstania dobrych rezultatów końcowych i wymaga czasu o około połowę krótszego, niż terapia z zastosowaniem aparatów tradycyjnie ligaturowanych.
Adam Bojda - Ortodontyczne przygotowanie pacjentów z progenią do zabiegu chirurgicznego
Niniejsza praca przedstawia kompleksowe leczenie ortodontyczno – chirurgiczne progerii na podstawie dwóch przypadków. W artykule przedstawia się założone cele leczenia, oraz uzy­ skane wyniki.
Hans Th. Schrems - Diagnostyka czynnościowa – niezbędny element planowania i leczenia ortodontycznego
Kliniczna analiza czynnościowa powinna być stałym elementem planowania i leczenia ortodontycznego. Tylko przy zastosowaniu klinicznej i instrumentalnej diagnostyki czynnościowej jest możliwe uzyskanie optymalnych rezultatów leczenia . Tak więc kliniczna analiza czynnościowa zastosowana osobno, lub wspólnie z instrumentalną analizą czynnościową jest koniecznością w nowoczesnej ortodoncji.
Alina Strzałkowska - Użycie systemu Damon 3 oraz miniimplantów ortodontycznych w leczeniu pacjenta dorosłego
Celem pracy było zaprezentowanie przebiegu leczenia ortodontycznego pacjenta dorosłego z wadą klasy II/2 i starciem patologicznym zębów przednich. Leczenie przeprowadzono z zastosowaniem systemu zamków samoligaturujących Damon 3 wraz z modułem rozklinowania zwarcia Bite Turbo. W celu eliminacji zgryzu przewieszonego zastosowano zakotwienie absolutne. Wykorzystano mikrośrubę ortodontyczną w systemie Aarchus umieszczoną w szwie podniebiennym. Do dystorotacji pierwszych górnych trzonow­ ców użyto standardowego łuku podniebiennego. Zabiegiem towarzyszącym była frenulopla­ styka nisko przyczepionego wędzidła wargi górnej. W celu poprawy powiększonego nagryzu poziomego zwiększono szerokość zębów żuchwy w odcinku od kła do kła materiałem kom­ pozytowym. Korekta zgryzu została osiągnięta po 20 miesiącach terapii. Wybranym sposobem retencji był retainer z drutu plecionego zastosowany w górnym i dolnym łuku zębowym oraz aparat czynnościowy do użytkowania w nocy. Dla utrzymania stabilności osiągniętego leczeniem kąta międzysiecznego odbudowano podniebienne guzki anatomiczne siekaczy górnych.

Od Redaktora

 

Szanowni Czytelnicy;

W tym wydaniu Mojej Praktyki znajdziecie Państwo kilka artykułów w których pokazano z różnych perspektyw wiedzę niezbędną ortodoncie. Technika językowa to temat ciągle pojawiający się i … znikający z horyzontu. Być może technika lingualna STb – małych sił ­ przyciągnie tym razem na dłuższy czas zainteresowa­ nie lekarzy? Kurs prowadzony przez twórcę systemu STb, dr Scuzzo, odbędzie się w Polsce na jesieni tego roku. Przygotowanie pacjenta do leczenia ortodontycznego omówione zostało w artykule dr Schrems’a, który przypomina, że w leczeniu ortodontycznym mamy zawsze do czynienia z dwoma celami: funkcją i estetyką. Z matematyki -logiki wiadomo, że koniunkcja występująca w poprzednim zdaniu jest prawdziwa tylko wtedy, gdy oba elementy występują, są obecne w celach leczenia. Kiedy ortodonta wie, że zakres zmian wykracza poza jego warsztat pracy, to nie zostawia pacjenta. I w takim przypadku może pomóc. Artykuł zespołu lekarzy Delong/Belong/Bojda pokazuje dobre przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego i co ważniejsze –do zabiegu udanego, co można zaobserwować analizując dołączone do tekstu fotografie. Dr Kuftinec skoncentrował się na wykazaniu obiektywnych różnic między leczeniem tradycyjnym aparatem stałym i aparatem niskich sił ISLS. Czy chodziło o statystykę? Nic podobnego. Znaczenie kliniczne takiego leczenia jest większe niż wszystkie obliczenia statystycz­ ne! Ostatni artykuł, co w tym przypadku można nazwać „deserem” koncepcji leczenia i dokumen­ tacji medycznej, to artykuł zespołu lekarzy Strzałkowska/Wyrzykowska/Przygoda. Gratuluję leczenia i przekazu informacji: czytelnie, prosto, jednoznacznie.

Życzę dobrej lektury tego wiosennego wydania Mojej Praktyki.

Tomasz Stefańczyk

 

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności