Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Horacio Escobar - Analiza i VTO modeli w leczeniu ortodontycznym.
Streszczenie: Celem poniższej pracy, jest pokazanie jak, zaartykulowane modele diagnostyczne pomogą ocenić relacje zwarciowe u danego pacjenta razem z badaniem cefalometrycznym i precyzyjnym trójwymiarowym obrazem. Zaartykulowane modeli dostarczają cenną informacje w diagnozie ortodontycznej. Umożliwia wertykalną, sagitalną i transwersalną analizę, i możliwość badania w tylnych odcinkach. Ta procedura pozwala również oszacować prawdopodobieństwo planowanego na podstawie VTO planu leczenia.
Tomasz Gruca - Zakotwienia w ortodoncji
Streszczenie: Zakotwienie jest definiowane jako opór wobec niepożądanego ruchu zębów. W leczeniu szczękowoortopedycznym zakotwienie zapewniają zwykle inne zęby pacjenta, więc nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie negatywnych skutków, jakie wywierają siły reakcji na łuk zębowy. Z biologicznego punktu widzenia dobre zakotwienie to przyzębie, w którym nie dochodzi do zmian w procesach metabolizmu komórkowego. Czynnikami mającymi wpływ na kontrolę zakotwienia zębowego są: ,,wartość kotwiąca” zębów, rodzaj przesunięcia, siła, tork, tarcie i siły okluzji. W ostatnich latach zaczęto stosować wewnątrzustne zakotwienie pozazębowe w postaci implantów i miniśrub. Do celów zakotwienia pozazębowego wykorzystywane są również: głowa, kark, czoło i bródka pacjenta.
Charles J. Burstone - Kreatywne dogięcia na drucie – układ sił powstający z dogięcia schodkowego i V
Streszczenie: Przeprowadzono analizę matematyczną układu sił powstającego z odkształcenia drutu przy dogięciach schodkowych i V. Opisano charakterystyczne związane z nimi zależności. Dogięcia schodkowe umiejscowione centralnie między dwoma zamkami wywołują momenty sił o jednakowym kierunku i wielkości. Momentom tym towarzyszą pionowe i poziome siły, które zależne są od płaszczyzny aktywacji. Różnemu mezjodistalnemu umiejscowieniu dogięcia schodkowego między dwoma zamkami, z położeniem go poza środkiem tej odległości, nie towarzyszy istotna zmiana wielkości sił. Natomiast w przypadku dogięć V mamy do czynienia z sytuacją przeciwną. Jeśli dogięcie V umiejscowione jest centralnie, powstają równe momenty sił o przeciwnym kierunku. Gdy dogięcie umiejscowione jest poza środkiem, powstaje przewidywalna kombinacja momentów i sił. Opisano metodę determinacji wspomnianych układów sił, co pozwala na dokonanie prostej interpretacji i analizy układu sił powstającego przy dogięciu V. Przedstawiono kliniczne zastosowanie związanych z badaniami danych i racjonalne zasady doginania zagięć w zależności od pożądanego układu sił. (AM J Orthod Dentofac Orthop 1988;93:59-67.)
Mladen M. Kufinec, John Voudouris - Interaktywny system samoligaturujący
Streszczenie: interaktywne systemy samoligatujące stanowią jedną z najważniejszych i najpowszechniej stosowanych nowości w leczeniu ortodontycznym. Artykuł jest syntezą wiedzy na temat ich cech i zastosowań klinicznych.
Jerry R. Clark - "Z archiwum Mojej Praktyki". Jak sprzedać praktykę?
Streszczenie: Większość praktyk ortodontycznych warta jest setki tysięcy dolarów. Niestety na skutek złej organizacji „sprzedaży usług” i braku odpowiednich strategii biznesowych niewielu ortodontów zdaje sobie sprawę, jaki potencjał może mieć w sobie ich praktyka. W czasach, kiedy większość ortodontów kładzie nacisk na uzyskanie w przyszłości wysokich emerytur potrzebny jest bardziej niż do tej pory, właściwy rozwój praktyki.

Od Redaktora

 

Drodzy Czytelnicy!

Znów nadeszło lato i zapewne każdy z Was, podobnie jak ja, z utęsknieniem czaka na zasłużony urlop. Z myślą o letnim, błogim lenistwie przygotowaliśmy dla Państwa nieco lżejszy zestaw artykułów. Jedyne odstępstwo stanowi biomechanika dogięć: schodkowego i V, przedstawiona przez Charlsa Burstona. Autor przeprowadza analizę matematyczną układu sił powstających przy każdym z wymienionych zagięć, umieszczając je w różnych odległościach pomiędzy dwoma zamkami. Gdy już przebrniemy przez stosowne algorytmy pozwalające stworzyć analityczną symulację aktywacji drutu, dochodzimy wreszcie do konkluzji, iż zagięcie schodkowe umieszczone w dowolnym miejscu na łuku działa z taką samą lecz przeciwnie skierowaną pionową siłą na sąsiadujące z nim zęby, oraz wywołuje jednokierunkowe momenty o jednakowej wielkości. W przeciwieństwie do tego, przy zagięciu V , układ sił zmienia się zależnie od mezjodistalnego położenia wierzchołka zagięcia. Gdy wierzchołek leży centralnie pomiędzy dwoma zamkami momenty sił na każdym zamku są równe i przeciwnie skierowane. Zbliżając zagięcie do jednego z zamków powodujemy powstawanie w jego okolicy coraz to większego momentu, sama zaś siła wzrasta w sposób geometryczny. Jednocześnie, na zębie od którego oddalamy zagięcie wielkość momentu maleje aż do jego całkowitej redukcji ( wówczas na ząb działa tylko czysta siła). Opisane zależności są niezmienne i stałe dla dowolnej odległości między zamkami. To chyba najważniejsze wnioski z wyliczeń Burstona, po pozostałe szczegóły proszę sięgnąć do rzeczonego artykułu .

Szczególnie tym z Państwa, którzy zapoznali się w poprzednim numerze MP z I częścią analizy, zaartykulowanych w centralnej relacji, modeli diagnostycznych, polecam część II. Autor, Horacio Escobar opisuje jaki wpływ mają przedwczesne kontakty na zębach trzonowych na wielkość nagryzu pionowego w zakresie siekaczy, udowadnia także, że dzięki analizie w artykulatorze można takie kontakty nie tylko znaleźć, ale skutecznie wyeliminować. Zgodnie z obowiązującą modą na zamki samoligaturujące, przedstawiamy Państwu system Ovation Siamese Twin Edgewise, a właściwie jego zastosowanie autorstwa Mladena Kufineca i Johna Voudourisa. Przeczytajcie sami i oceńcie czy przypadkiem nie jest to system waszych marzeń.

Gwoli przypomnienia, tego wszystkiego co wiąże się z pojęciem zakotwienia, prezentujemy pracę Tomasza Grucy.

Na czas zaś wieczornych przemyśleń, polecam atrykuł Jerrego R. Clarka traktujący o tym jak odsprzedać swoją Praktykę przechodząc na emeryturę, zapewniając sobie dodatkowe dochody. Czytając poraz pierwszy ten artykuł przed 4 laty pomyślałam sobie,że dla naszej rzeczywistości jest to jeszcze temat kosmiczny. Dziś już tak nie myślę, szczególnie w kontekście kilku koleżanek, które będąc w takiej sytuacji z trudem znalazły chętnych na dokańczanie leczenia prowadzonych przez nie pacjentów. Jak się okazuje o wszystko trzeba zadbać znacznie wcześniej.

Życzę Państwu dobrego wypoczynku i proszę nie zapomnieć o lekturze MP.

Serdecznie pozdrawiam.

 

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności