Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Dwight Damon - Damon 2 System - najczęściej zadawane pytania
System Damon 2 jest zintegrowanym systemem zamków i łuków. Oznacza to, że użycie zamków bez właściwych łuków nie przyniesie spodziewanych wyników. Podobnie użycie łuków specjalnie profilowanych do tych zamków, poza zamkami Damona mija się z celem. Jest to system pasywnych zamków bezligaturowych z bardzo niską siłą oddziaływującą na zęby, dzięki zastosowaniu technicznych rozwiązań (łuki superelastyczne o małym przekroju i swobodna, ale zamknięta szczelina zamków) umożliwiających pracę z bez mała żadnym tarciem. Umożliwia to osiąganie szybkich i dobrych rezultatów leczenia przy jednoczesnym wysokim komforcie dla pacjenta, krótszym czasie leczenia i dużo mniejszej ilości wizyt kontrolnych.
Nigel W.T. Harradine - Zamki bezligaturowe a efektywność leczenia
W trakcie szeregu badań laboratoryjnych (in vitro) wykazano bardzo niskie wartości oporów tarcia drutów ortodontycznych w zamkach samoligaturujących w porównaniu z konwencjonalnymi metodami ligaturowania. Wyrażano przy tym uzasadnione zastrzeżenia odnośnie znaczenia tych wyników dla sytuacji in vivo. Niniejsze badanie zostało opracowane w celu porównania efektywności leczenia z użyciem konwencjonalnych, całkowicie zaprogramo­wanych aparatów opartych o zamki samoligaturujące systemu Damon SL. Autor porównywał trzydzieści zakończonych przypadków leczenia ortodontycznego z użyciem zamków Damon SL z 30 odpowiadającymi im przypadkami leczonymi przez niego przy zastosowaniu zamków konwencjonalnych. Równolegle prowadzone badania pozwoliły na kwantyfikację częstości występowania problemów technicznych w trakcie używania zamków Damon SL oraz zamków z ligaturami konwencjonalnymi, a także na porównanie czasu spędzonego przy pacjencie potrzebnego do wykonania czynności odpowiednio ligaturowania/zamknięcia suwaka - zdjęcia ligatury/otwarcia suwaka w tych dwóch systemach zamków. W przypadku pacjentów, u których stosowano system Damon SL, uzyskano równorzędny poziom korekty zgryzu oceniany metodą punktów PAR przy leczeniu trwającym przeciętnie o cztery miesiące krócej i o cztery wizyty mniej.
Hans Ulrik Paulsen - Zmiany morfologiczne w obrębie wyrostków kłykciowych stawów skroniowo – żuchwowych
100 kolejnych pacjentów zostało poddanych terapii przy pomocy aparatu Herbsta w okresie dojrzewania do osiągnięcia dojrzałości. Ortopedyczne efekty terapii w zakresie morfologii wyrostków kłykciowych zostały opisane na podstawie ortopantomogramów oraz radiogramów przez-gardłowych. Efekty terapii ortopedycznej były, w większości przypadków, widoczne w postaci zmian morfologicznych w obrębie wyrostków kłykciowych, obecności podwójnego konturu w obrębie tylno-czaszkowej części wyrostków kłykciowych, a czasem także na tylnej powierzchni gałęzi żuchwy. U pacjentów w szczytowej fazie dojrzewania, podwójny kontur był wyraźnie zaznaczony przez krótki czas. U pacjentów w końcowej fazie dojrzewania, podwójny kontur był widoczny po upływie wielu miesięcy po terapii. U dorosłych pacjentów płci męskiej, w większości przypadków stwierdzano obecność podwójnego konturu, podczas gdy większość badanych kobiet prawie nie wykazywała zmian w obrębie kłykci. Jeśli występował podwójny kontur, to utrzymywał się on zazwyczaj przez okres od kilku miesięcy do wielu lat po terapii aparatem Herbsta. Nowo utworzona tkanka kostna była stabilna i nie obserwowano zaburzeń w zakresie SSŻ. Zmiany w zakresie morfologii oraz podwójny kontur w obrębie wyrostków kłykciowych można uznać za wynik modelingu kostnego. Obecność nowo utworzonej tkanki kostnej w obrębie tylnej części wyrostków kłykciowych można wytłumaczyć reakcją hipertroficznych chondrocytów, a zmiany w obrębie tylnej części gałęzi jako reakcję rezerwowych osteoblastów na mechanicznie indukowane zmiany w obrębie wyrostków kłykciowych (adaptacyjny wzrost kości). W dwóch przypadkach, po leczeniu aparatem Herbsta stwierdzono obecność remodelingu w postaci resorpcji kostnej w obrębie przedniej części wyrostka kłykciowego, także jako objaw adaptacji do zmiany bodźców mechanicznych. W obu przypadkach odnotowano późniejsze wypełnianie ubytków tkanką kostną podczas procesu remodelingu. Biologiczno-mechaniczny efekt terapii aparatem Herbsta w zakresie żuchwy jest także zbieżny z ograniczeniem wzrostowej rotacji macierzy połączonym z przemieszczeniem żuchwy.
 

Od Redaktora

 

Szanowni Państwo!

Jesienne wydanie MP to numer szczególny a to za sprawą jego zawartości. Można śmiało rzec, ze jest to numer monotematyczny, bo prawie w całości poświęcony technice zamków bezligaturowych po za jednym wyjątkiem jaki stanowi artykuł H.U.Paulsena.. W artykule tym autor opisuje szczegółowo zmiany, jakie zachodzą w obrąbie głowy wyrostka kłykciowego i tylnej części gałęzi żuchwy w trakcie i po leczeniu aparatem Herbsta, z uwzględnieniem rożnych grup wiekowych - począwszy od okresu intensywnego wzrostu po przypadki z całkowicie zakończonym wzrostem. To obszerne longitudinalne badanie, pięknie udokumentowane zdjęciami rentgenowskimi szczególnie polecam Państwa uwadze

System Damon 2 jest jak zapewne Państwo wiecie, systemem zamków bezligaturowych, gdzie łuk w slocie utrzymywany jest przy pomocy specjalnej metalowej zasuwki będącej integralną częścią zamka. O systemie tym pisaliśmy już szerzej na łamach MP (nr jesienny 2001) gdzie przedstawiałam Państwu obszerne sprawozdanie z

europejskiej prezentacji systemu Damona. Wracamy do tego tematu z dwóch powodów. Po.. pierwsze, we wcale nie krótkiej, jak się okazuje historii zamków samoligaturujących się pojawił się produkt, który jest technicznie dopracowany i rzeczywiście łatwy w obsłudze. Po drugie mamy cały system a nie tylko zamki. Co to oznacza, a no to, ze zamków do o specyficznej konstrukcji zaprojektowane zostały specjalne luki - specjalne zarówno pod wzglądem parametrów technicznych jak i kształtu - a także dokładny schemat ich stosowania. Jak dużo uwagi poświęca się temu systemowi mogłam zobaczyć na tegorocznym EOS-ie w Sorrento, gdzie koncern Ormco A-Company promował prawie wyłącznie zamki Damona, poświęcając marginalną uwagę swoim pozostałym nowym produktom. Technika ta wzbudzała ogromne zainteresowanie, tak ze do stoiska trudno było się dostać. Przybliżając Państwu system Damona chcielibyśmy przygotować Państwa a i zachęcić do udziału w kursie na ten temat, który zaplanowany został na styczeń 2003 roku.

I choć system nie jest tani, to suma sumarum opłaci się. Odpowiedz na pytanie dlaczego znajdziecie Państwo w tekście artykułów. A ze stosowanie tego systemu przypomina wg Damona, jazdę dobrym sportowym samochodem po krętej drodze ale za to środkiem szosy - czyli płynnie, lekko i przyjemnie warto spróbować. Zachęcam więc państwa do przeczytania artykułów i wzięcia udziału w kursie, bo jak mówi Proffit - ,,Zamki bezligaturowe są przyszłością w ortodoncji"

Serdecznie pozdrawiam

Redaktor Naczelna

 

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności