Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Doug Eversoll - Ortho Solo
Dla ortodontów szczególnie ważną czynnością kliniczną jest przygotowywanie zębów do klejenia zamków, poprzez wcześniejsze wytrawianie szkliwa. Jeżeli proces ten nie jest przeprowadzony poprawnie to prowadzi do wielu niepowodzeń. Narzekamy kiedy konsultanci ortodontyczni informują nas o prawdziwych kosztach odklejania się zamków, jednak choć łatwo jest narzekać trzeba niechętnie przyznać, że odklejanie zamków stanowi 5 do 10% (lub więcej) wszystkich klejonych zamków u leczonych pacjentów.
M. Alan Bagden - Właściwy wybór sekwencji drutów
Wybór właściwej sekwencji łuków to dla lekarza ortodonty duże wyzwanie szczególnie jeśli chce wypracować system pracy najbardziej skuteczny i równocześnie wygodny. Jak często dokonywaliście wyboru drutu, a potem wydawało się to być zgadywanką? Istnieje wiele możliwości zastosowania różnych rodzajów drutów fazy wyrównywania łuków, zamykania szpar, podnoszenia wysokości zwarcia i zamykania zgryzu otwartego.  
Harold Enoch - Pacjent na pierwszym miejscu. Wizyty u ortodonty jako pozytywne przeżycie
Wiele lat poświęcamy na zdobywanie kwalifikacji w dziedzinie ortodoncji. Potrafimy przesuwać zęby i korygować wady zgryzu, ale sposób w jaki traktujemy pacjentów bezpośrednio wpływa na sukces prowadzonej przez nas praktyki. Każda praktyka jest inna, ale każdy może skorzystać z ogólnych zasad omówionych w tym artykule.
Michael L. Swartz - Skuteczność bezpośredniego naklejania zamków na trzonowce z zastosowaniem pojedynczych rurek z offsetem policzkowym
Aby rozwiązać problem poprawienia utrzymania się zamków na trzonowcach należy rozpatrzyć wszystkie warunkujące go czynniki tj: takie jak dostęp, widzialność obecność rurek policzkowych, zwarcie, a także powierzchnie przylegania. Podobny problem dotyczył naklejania zamków na przedtrzonowe. Na poprawienie skuteczności bezpośredniego naklejania zamków na przedtrzonowe wpłynęło zastosowanie zamków z offsetem w stronę brzegu dziąsłowego na podstawie zamka, której powierzchnię powiększono w kierunku płaszczyzny zgryzu.
Larry W. White - Zasady statystycznej kontroli jakości Deminga
Pod koniec lat siedemdziesiątych nazwisko Deminga stało się synonimem japońskiej jakości i doskonałości, a zdesperowani Amerykanie byli gotowi do wysłuchiwania osiemdziesięcioletniego statystyka, którego gorliwie zbyt długo unikali. Obecnie prawie każdy przemysł i każda firma usługowa w Ameryce pamięta o czternastu wskazówkach Deminga i większość z nich czerpie korzyści z ich stosowania.
Larry W. White - Zmniejszenie liczby błędów podczas klejenia zamków
Błędy przy klejeniu zamków są prawdopodobnie najbardziej uciążliwym niepowodzeniem. Pomijając cenę psychologiczna związaną z awariami jaka płaci ortodonta, personel i pacjent, kłopoty z ustaleniem terminu awaryjnej wizyty, to pamiętajmy że zjadają one część naszych zysków.
Craig Andreiko - Turbo Wire
Nadal istnieje zapotrzebowanie na mniej sztywny, prostokątny drut z jeszcze większą elastycznością, która pozwoliłaby na włączenie do łuku wszystkich zamków na zębach, bez użycia zbyt dużej siły. Konsekwencją doświadczeń z prostokątnym drutem niklowo – tytanowym było wyprodukowanie Turbo-Wire, prostokątnego plecionego drutu niklowo – tytanowego Ni-Ti.
Tomasz Stefańczyk - Efektywność praktyki
Decydującym warunkiem długofalowego osiągnięcia wyższej dochodowości w praktyce ortodontycznej jest koncentrowanie się na wzroście efektywności pracy. Wynika z tego konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji swoich, oraz personelu w celu sprawnego i proceduralnego działania w zakresie usług specjalistycznych, oraz możliwości pełnego wykorzystywania właściwości używanych materiałów.
Les O. Starnes - Łatwe i skuteczne likwidowanie stłoczeń przednich siekaczy górnych i dolnych we wczesnym leczeniu
Jest tyle sposobów leczenia pacjentów z mieszanym uzębieniem, ilu jest dentystów. Plan leczenia, który stosuję wymaga wstępnej niwelacji górnych i dolnych siekaczy przy pełnym wykorzystaniu drutu prostokątnego.
Michael L. Swartz - Efekt leczenia – domniemany czy rzeczywisty?
Wiele mechanizmów leczenia, które stosujemy mają za zadanie przenieść zęby w konkretnym kierunku. Jest to szczególnie trudne zwłaszcza przy zębach rosnących u młodych pacjentów, jeżeli nie bierzemy pod uwagę pomiarów kefalometrycznych przed i po leczeniu. Jako mocno zajęci lekarze, często nie zadajemy sobie trudu, by wykonać te pomiary. Zbyt często decydujemy się na typ leczenia oparty na subiektywnych obserwacjach klinicznych, które rzadko zawierają dokładne pomiary.
Jolanta Sajkowska, Marta Butkiewicz - Grandella X-Ray
Zdjęcia kefalometryczne odgrywają bardzo ważną rolę w diagnostyce i leczeniu ortodontycznym. Stosowane są do badań pomocniczych w diagnostyce zaburzeń twarzowo – szczękowo – zgryzowych, w planowaniu leczenia i w ocenie postępowania leczniczego. Przez wiele lat największym problemem było jednoczesne uwidocznienie zarysu tkanek miękkich i kostnych na jednym obrazie, dlatego wbudowano w aparaty rtg filtry, zmniejszające ilość promieniowania w okolicy tkanek miękkich twarzy.

Od Redaktora

 

Drodzy Czytelnicy!

Właśnie otrzymałam wiadomość o nominacji Pani Prof. Anny Komorowskiej na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortodoncji. Pragnę więc w imieniu całego zespołu redakcyjnego MP złożyć Pani Prof. serdeczne gratulacje, życząc wielu sukcesów i powodzenia w przezwyciężaniu problemów. Ze swej strony liczymy na dobrą współpracę z korzyścią dla polskiej ortodoncji.

A teraz, zajrzyjmy na strony aktualnego numeru MP. Po pobieżnym przejrzeniu pisma zwrócicie Państwo uwagę, że lwia część artykułów oscyluje wokół tematów prowadzenia, opłacalności i rentowności własnej praktyki. Nie bez kozery poruszamy te tematy. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że wielu z nas ma problemy z wyliczeniem realnych kosztów wizyt , a równie wielu z ergonomicznym i ekonomicznym ustawieniem pracy w praktyce.

Mnie samą zaskoczyło, że rzeczywisty koszt ponownego przyklejenia zamka (nie uwzględniający cen materiału) wyliczony został na 101,20 zł ( w artykule pt. „Kalkulacja średnich kosztów pracy praktyki ortodontycznej”). Zachęcam więc do lektury oprócz w/w ­artykułów dr H. Enocha a przede wszystkim - L. W. White'a o metodach kontroli jakości Deminga. Ta statystyczna metoda adoptowana przez autora dla potrzeb ortodoncji pokazuje nam jak proste zabiegi wpłynąć mogą na polepszenie jakości , efektywności i skuteczności pracy, co przekłada się na niebanalny wzrost zysków. Idąc za konkluzją White'a o dążeniu do jednolitych systemów, zapraszam do przejrzenia artykułu D. Everolla na temat zmodyfikowanej techniki klejenia zamków przy użyciu ORTHO-SOLO czy zwiększonej skuteczności bezpośredniego klejenia zamków na pierwsze trzonowce autorstwa M. Swartza.

Druga grupa tematów poświęcona została łukom nowej generacji. Ponieważ pytacie Państwo często o ich parametry czy możliwości zastosowań, zapraszam do wnikliwej lektury. Na temat luku Turbo Wire pisze C. Andreiko przedstawiając szczegółowo jego parametry, wskazania i przeciwwskazania do stosowania. A przykładową ilustrację zastosowań tego łuku znajdziecie Państwo w artykule L. O. Starlesa pt. „Łatwe i skuteczne likwidowanie stłoczeń siekaczy we wczesnym leczeniu”. Informacje na temat łuku Copper NiTi podaje A. Bagden, przy okazji omawiania właściwego doboru odpowiedniej sekwencji łuków, a także zmienności stosowanych, w ostatnim trzydziestoleciu, systemów wynikającej przede wszystkim z wdrażaniem do leczenia najnowszych technologii. W bieżącym numerze znajdziecie jeszcze Państwo 2 artykuły poświęcone telerentgenografii. O bezwzględnej potrzebie stosowania tych zdjęć zarówno przed jak i poleczeniu pisze M. Swartz, nazywając dosadnie leczenie bez takiej diagnozy oszustwem ortodontycznym. Artykuł pt. „Grandella X­Ray” dotyczy zastosowania nowej generacji filii wzmacniających w telerentgenografii. A na zakończenie aktualnego numeru MP znajdziecie Państwo kolejny rozdział „Żółtej Książki” S. Williamsa.

Życząc Państwu ciekawej lektury serdecznie pozdrawiam.

Redaktor naczelna.

 

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności