Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Ronald M. Roncone - Rurka na trzonowce 20/20
Przez lata ortodonci poszukiwali sposobów uproszczenia procedur nie tylko dla własnych korzyści, ale i po to, by zmniejszyć dyskomfort pacjentów, co przekładałoby się na lepszą współpracę z ich strony. Jako ortodonci, jesteśmy pozostawieni sami sobie z wyborem pomiędzy – akceptacją braku współpracy, a bardzo sztywnym podejściem do pacjenta. Rurka na trzonowce 20/20 zaspokaja wszystkie potrzeby lekarzy, dotyczące: wymagań odnośnie zakotwienia, kontroli torku, prawidłowości czynności, wymagań estetycznych.
Micheal C. Alpern - Całkowita kontrola
Po ponad 20 latach stosowania kombinacji zamków pojedynczych oraz Siamese`a całkowicie zmieniłem swoje metody leczenia. Wynikają z tego wielorakie korzyści. Nowe zminiaturyzowane systemy zamków bezligaturowych wraz ze stosowanymi przeze mnie systemami płytek aparatów stałych i funkcjonalnych w połączeniu z biologicznie poprawnymi siłami łuków NiTi dają efekty synergiczne, których nie byłem świadom jeszcze rok wcześniej.
Barbara Wędrychowska-Szulc, Maria Syryńska - Modele wirtualne - technika XXI wieku?
Wstęp: Powszechne stosowanie komputerów, jako narzędzi ułatwiających i przyspieszających pracę we wszystkich dziedzinach życia spowodowało, między innymi, pojawienie się nowych instrumentów dla diagnostyki i planowania leczenia, użytecznych także dla stomatologów różnych specjalności. Cel pracy: Celem pracy było ocenianie możliwości zastąpienia w diagnostyce ortodontycznej pomiarów wykonywanych za pomocą suwmiarki ortodontycznej (ze skalą noniuszową) pomiarami na modelach wirtualnych. Materiał i metoda: Materiał stanowiły modele 42 pacjentów, zarówno tradycyjne (gipsowe), jak i w wersji wirtualnej (wykonanej przez Ortolab) dla celów tej pracy. Pomiary wykonywano na modelach gipsowych za pomocą suwmiarki ortodontycznej (noniuszowej) oraz na modelach wirtualnych za pomocą narzędzi programu Ortho3D firmy Polorto.Wyniki: Uzyskane wyniki potwierdziły, że dokładność pomiarów na modelach wirtualnych jest porównywalna z pomiarami uzyskiwanymi dotychczas za pomocą suwmiarek ortodontycznych. Dyskusja: W odniesieniu do problemów związanych z przechowywaniem modeli gipsowych oraz ich podatnością na uszkodzenia, nie mówiąc już o dostępności –wydaje się być oczywiste, że przyszłość należy do modeli wirtualnych. Pomiary modeli wirtualnych wymagają jedynie zmiany metodyki ze względu na rodzaj narzędzia pomiarowego oraz sprawnej obsługi komputera przez wykonującego je lekarza, nie ma natomiast potrzeby instalowania żadnego dodatkowego specjalistycznego sprzętu w standardowym komputerze PC (wystarczy program do modeli 3D). Wnioski: 1. Otrzymane wyniki pomiarów na modelach gipsowych są porównywalne z pomiarami na modelach wirtualnych. 2. Pomiary szerokości mezjodystalnej zębów mierzonych na modelach wirtualnych wymagają dodatkowej kontroli prawidłowości ustawienia płaszczyzny pomiaru w stosunku do płaszczyzny zgryzu.
Thomas M. Graber - Konwersacje
Dr Larry White rozmawia z dr Thomasen Graberem o wydanej właśnie czwartej edycji najbardziej zbiorczych i szeroko omawianych tematów w literaturze ortodontycznej zatytułowanej „Orthodontics: Current Principles and Techniques”, jak również o innych aktualnych aspektach wzbudzających zainteresowanie ortodontycznych profesjonalistów.
Lynn Remington - Jak reklamować swój gabinet?
Podczas zdobywania umiejętności klinicznych w dziedzinie ortodoncji nie otrzymujemy odpowiednich wskazówek praktycznych, jak edukować konsumentów w zakresie świadczonych przez nas usług. Nikt nas również nie uczy tego, jak skutecznie reklamować nasz zawód. Powszechne twierdzenie, że dobry ortodonta nie musi się reklamować, jest już nieaktualne. Tak, jak w każdej innej dziedzinie działalności, nasz zawód jest podatny na zmiany rynkowe, a w chwili obecnej stoimy przed dwoma poważnymi wyzwaniami: jednym ze strony stomatologów i drugim ze strony konsumentów.

Od Redaktora

 

 

Szanowni Czytelnicy,

Grudzień jest miesiącem podsumowań. Z tego względu w bieżcąym numerze MP umieściliśmy zestawienie osiągnięć POLORTO w 2006 roku. W tym wydaniu kończymy cykl „Z archiwum Mojej Praktyki” umieszczając w nim artykuł dr Lynn Remington. Marketing praktyki to niechciane dziecko pochodzące ze związku ekonomii i socjologii. Nie pozostaje nam jednak nic innego, jak je pokochać. Inaczej będziemy nieskuteczni i zestresowani.Jak zapowiedzieć artykuł o rurkach na trzonowce? To przecież „nudne materiałoznawstwo”. Nie dla tych, którzy pracują techniką łuków prostych. W zimowym wydaniu MP zamieszczamy tekst dr Barbary Wędrychowskiej-Szulc i prof. Marii Syryńskiej, który gorąco polecam czytelnikom. „Modele wirtualne – technika XXI wieku?”. Żałuję, że to nie ja jestem jego autorem. Gratuluję autorkom wniosków, które powinny spowodować wykreślenie znaku zapytania z tytułu artykułu. Temat zamków bezligaturowych (a jakże, znowu) porusza tym razem dr M.C.Alpern na przykładzie koncepcji leczenia, która powinna być bliska polskim lekarzom. Prezentuje on system „Stały – Funkcjonalny –Płytka”. Oczywiście przy czytaniu należy uwzględnić fakt, że w USA ortodonci mogą sobie pozwolić na przedstawione podejście do leczenia. Mają łatwiej: większa populacja, bogatsi pacjenci, mniejsza konkurencja, wyższe ceny, marketing jest wszędzie. Ostatni z artykułów to wywiad dr L. White’a z dr T.Graber’em. Rysuje się w nim przed nami wyraźnie XXI wiek: komputery w ortodoncji, wirtualna diagnostyka, zamki bezligaturowe, techniki pośrednie (znowu!), planowanie leczenia i mniej „czasu przy fotelu”.

Życzę miłej lektury.

Tomasz Stefańczyk

 

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności