Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Birte Melsen - Mini–implanty: gdzie jesteśmy?
badania potwierdziły, że miniimplanty można skutecznie wykorzystywać jako zakotwiczenie, obciążając je bezpośrednio po zabiegu lub w bardzo krótkim czasie po nim. Miniśruby stosowane są również jako zakotwiczenie dla przesunięć zębowych, w wielu takich przypadkach, które można podzielić na następujące kategorie: - pacjenci z brakami zębowymi, u których nie można wykorzystać tradycyjnych sposobów zakotwiczenia; - przypadki, w których siły reakcji działające na jednostkę kotwicową mogą powodować efekty niepożądane; - pacjenci, u których konieczne są asymetryczne przemieszczenia zębowe we wszystkich trzech płaszczyznach; - w pewnych przypadkach jako alternatywa chirurgii ortognatycznej.
Derek Mahony - Jak przeszliśmy drogę tam i z powrotem
Niniejszy artykuł opisuje i ilustruje różnice jakościowe pomiędzy nowymi technikami ekspansji, a technikami Angle’a, a także oferowane pacjentom i lekarzom możliwości mniej inwazyjnego i bardziej komfortowego leczenia, które nie zagraża estetyce twarzy.
Paula Allen-Noble - Zapobieganie nawrotom z wykorzystaniem szyn retencyjnych
Terry D. Carlyle - Korzyści stosowania drutów generujących małe siłyWykorzystywanie pasywnej (biernej) natury aparatu Damona
Wielu ortodontów intrygują zamki samoligaturujące, ale nie mają oni pewności, czy powinni tylko spróbować, zaczynając leczenie zaledwie pięciu przypadków, czy faktycznie wypróbować system rozpoczynając od 30-tu i więcej pacjentów. Ewolucja aparatów stałych w naszej praktyce, zaczynając od zamków Straight-Wire-Appliance® poprzez Mini-Twin™ do Orthos™, w połączeniu ze stosowaniem drutów, takich jak TMA® i Copper NiTi®, ukazała stałe zwiększanie naszej wydajności w wyniku zmniejszania całkowitego okresu leczenia i liczby wizyt. Zmniejszyła się również liczba stosowanych aparatów ekspansyjnych (Hyrax) i obecnie stosujemy głównie zamki Damon System 2.
Domingo Martín, Alberto Canábez, Iñigo Gómez Bollain - Ekstrakcje, ortopedia zębowo-twarzowa oraz estetyka twarzy cz. II
W poniższym artykule zajmiemy się istotnym zagadnieniem, jakim jest mechanika kontroli zmian w płaszczyźnie pionowej, niezbędna do osiągnięcia obranych przez nas celów czynnościowych i estetycznych. Wielu ortodontów jest nieświadomych, iż Dr Roth już od 30 lat mówi o ortopedii zębowo-twarzowej. Jakkolwiek różnica jego podejścia wynika z faktu, iż zawsze rozpoczynał rozważania w stabilnej pozycji wyrostków kłykciowych, to znaczy nigdy nie „rozdzielił” kłykci i dołów stawowych. Wiedząc z doświadczenia, że fulcrum (punkt podparcia) jest prawdopodobnie głównym czynnikiem podczas dystrakcji kłykci, wydaje się stosowne nie tylko wykonywać diagnostykę w takim stabilnym położeniu, ale również obrać je za jeden z celów leczenia. Estetyka twarzy jest naszym kolejnym kluczowym założeniem terapii, wiemy również, że wszystkie działania powodujące posteriorotację żuchwy zwiększają wysokość odcinka szczękowego i wpływają niekorzystnie na wygląd twarzy. Już ten pojedynczy fakt stawia kontrolę wymiaru pionowego na czele założeń naszego sposobu mechaniki leczenia. Możliwość zamknięcia osi twarzy, rotacji żuchwy do przodu i zmniejszenia wysokości odcinka szczękowego umożliwi nam zbliżenie się do oczekiwanego optimum estetycznego. Aby osiągnąć cel czynnościowy i estetyczny polegamy w dużej mierze na ekstrakcjach wraz z kontrolą wymiaru pionowego. Połączenie tych dwóch zagadnień pozwoli na ustawienie kłykci w prawidłowej pozycji, anteriorotację żuchwy i poprawę rysów twarzy.
Larry W. White - „Z archiwum Mojej Praktyki”. Zasady statystycznej kontroli jakości Deminga
Pod koniec lat siedemdziesiątych nazwisko Deminga stało się synonimem japońskiej jakości i doskonałości, a zdesperowani Amerykanie byli gotowi do wysłuchiwania osiemdziesięcioletniego statystyka, którego gorliwie zbyt długo unikali. Obecnie prawie każdy przemysł i każda firma usługowa w Ameryce pamięta o czternastu wskazówkach Deminga i większość z nich czerpie korzyści z ich stosowania.
James Eckhart - Modyfikacja MARA w leczeniu przypadków z pogłębioną krzywą Spee
Wysunięcie żuchwy u pacjentów z pogłębiona krzywą Spee z wykorzystaniem standardowego aparatu pozycjonującego żuchwę – MARA (Mandibular Anterior Repositioning Appliance), powoduje powstanie znacznych rozmiarów zgryzu otwartego w odcinku tylnym, co z kolei utrudnia prawidłowe ustawienie górnego elementu względem dolnego ramienia MARA. Taka sytuacja powoduje ograniczenie skuteczności aparatu.

Od Redaktora

 

Szanowni Czytelnicy,

Ortodoncja znów nabiera tempa. Cechy tego tempa wyznaczają: badania podstawowe nad zagadnieniami kotwienia i przesuwania, biologią ruchu zębów, biomechaniką, matematyką, obecnymi możliwościami implementacji w ortodoncji powszechnie dostępnych technologii, metalurgią, obrazowaniem, diagnostyką, obserwacjami klinicznymi, statystyką, wiedzą o funkcji narządu żucia. Wow... to wszystko co już znamy, po „epoce mistrzów”,umożliwia, każdemu specjaliście w ortodoncji, na osiągnięcie celu swojej pracy na najwyższym i to powtarzalnym poziomie. W tym numerze MP możecie Państwo prześledzić ewolucję zakotwienia szkieletowego, dowiedzieć się o różnicach wystepujących pomiedzy mini-implantami dostepnymi na rynku ortodontycznym, dzięki badaniom przeprowadzonym przez prof. Birte Melsen. Derek Mahony opisuje drogę jaką przeszła ortodoncja od teorii bezekstrakcyjnej poprzez ekstrakcyjną aby obecnie powrócić do pierwotnej teorii. O tym jak można zapobiegać nawrotom z użyciem termotransferowych szyn opisuje Paula Allen-Noble.Kolejny artykuł opisuje korzyści stosowania małych sił w leczeniu ortodontycznym.Polecam również zapoznanie się z częścią II artykułu o leczeniu ekstrakcyjnym uwzględniającym estetykę twarzy oraz z artykułem dr Larry W. White na temat kontroli jakości funkcjonowania praktyk ortodontycznych. Zagadnienia tu poruszone mogą pomóc Państwu w poprawieniu procedur pracy Waszego personelu.

Życzę miłej lektury tego egzemplarza MP w okresie wakacji.

Tomasz Stefańczyk

 

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności