Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Charles J. Burstone - Biomechaniczne zasady korekty głębokiego nagryzu pionowego.
Korektę głębokiego nagryzu pionowego można osiągnąć na dwa różne sposoby, w zależności od celów leczenia wybranych dla poszczególnych pacjentów. Dwie główne metody korekty to intruzja zębów przednich lub ekstruzja zębów bocznych. Sukces intruzji siekaczy zależy od starannej kontroli zastosowanego systemu sił. Najistotniejsze elementy, o których należy przy tym pamiętać, to niewielki zakres działającej siły, jej stała wartość, prawidłowo dobrany punkt przyłożenia siły oraz kontrola kierunku wektora tej siły. W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta można zastosować ciągły łuk intruzyjny lub trójelementowy łuk intruzyjny. Jako alternatywne rozwiązanie może być zastosowana ekstruzja zębów bocznych u pacjentów z krótkim wymiarem pionowym twarzy, znajdujących się w fazie aktywnego wzrostu. (Semin Orthod 2001;7:26-33) Copyright © 2001 W.B. Saunders Company.
Andreas Filippi, Yango Pohl, Thomas von Arx - Leczenie resorpcji zastępczej za pomocą preparatu Emdogain® - prospektywne badanie kliniczne.
Przedstawiono badanie kliniczne oceniające zabiegi planowej replantacji z zastosowaniem preparatu Emdogain® do leczenia przyzębia w leczeniu ankylozy pourazowej. W szesnastu przypadkach zębów z ankylozą, w których miała miejsce resorpcja korzenia zastępcza, zastosowano następujące postępowanie: po ekstrakcji zęba kanał korzeniowy wypełniano za pomocą wstecznego wkładu tytanowego. Na powierzchni korzenia oraz do kieszonki poekstrakcyjnej aplikowano preparat Emdogain®, a następnie replantowano ząb. Oceniane parametry obejmowały wyniki pomiarów testu Periotest dokonywane w kierunku poziomym i pionowym, odgłos opukowy oraz radiogramy okołowierzchołkowe. Wszystkie wyniki porównywano z wynikami uzyskanymi z oceny sąsiadujących zębów. Średni okres obserwacji wynosił 15 miesięcy (od 4 do 24 miesięcy). W przypadku jedenastu zębów nie stwierdzono objawów nawrotu ankylozy: cechowały się one w pełni prawidłową funkcją, a w przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono żadnych odchyleń od normy. W przypadku czterech ciężko uszkodzonych zębów stwierdzono nawrót ankylozy po średnim okresie 6 miesięcy. Jeden ząb został utracony w wyniku kolejnego urazu 7 miesięcy po zabiegu. Oszacowane prawdopodobieństwo, że w okresie jednego roku obserwacji nie dojdzie do nawrotu ankylozy wynosi p = 0,66 (95% przedział ufności [0,40; 0,94]). Średni czas przetrwania bez nawrotu ankylozy wynosił 10,2 miesięcy (odchylenie standardowe (SD): 1,1). Przedstawione wyniki wskazują, że leczenie resorpcji zastępczej występującej po niewielkich lub umiarkowanych urazach zębów za pomocą replantacji oraz preparatu Emdogain® w wielu przypadkach zdaje się zapobiegać lub opóźniać nawrót ankylozy.
Juan Miguel Cebrian Berruga - Ortodontyczne leczenie zgryzu otwartego – opis przypadku.
Artykuł jest opisem przypadku klinicznego młodej pacjentki o uzębieniu mieszanym, która zgłosiła się na konsultację w związku z nieprawidłowym wyrzynaniem się kłów górnych, silnym nagryzem poziomym i zgryzem otwartym mającym przyczyny zębodołowe i kostne. W artykule przedstawia się założone cele leczenia, specjalny plan leczenia wyłącznie ortodontycznego oraz uzyskane wyniki.
Joanna Mrowiec - Zastosowanie implantów w ortodoncji.
Artykuł jest próbą podsumowania możliwości wykorzystania implantów stomatologicznych w ortodoncji. Omawia wady i zalety każdej z przytoczonych trzech podstawowych dziedzin zastosowań.

Od Redaktora

 

 

Przez wiele lat uważano, że wykonanie ortodontycznego skracania zębów jest niemożliwe. Aby uzyskać wyrównanie płaszczyzny zgryzowej posługiwano się metodą tzw. skracania pośredniego poprzez wydłużenie innych grup zębów, np. intruzję siekaczy uzyskiwano poprzez rzeczywistą ekstruzję zębów bocznych. W ostatnich latach dowiedziono jednak, że możliwe jest klinicznie skuteczne bezpośrednie skracanie zębów. Aby wywołać taki ruch, wymagana jest dokładna kontrola wielkości zastosowanej siły.Kluczem do sukcesu intruzji jest ciągła, delikatna siła skoncentrowana w okolicy szczytu korzenia zęba. Intruzję można osiągnąć dwoma sposobami: łukami ciągłymi, często z ominięciem kłów i przedtrzonowców lub przynajmniej samych przedtrzonowców, oraz łukami fragmentarycznymi przy współudziale łuku intruzyjnego. Wiele problemów nam klinicystom, nastręcza wybór samej metody skracania zębów. Ponadto, podczas leczenia zgryzu głębokiego często mamy dylemat - co w danym przypadku byłoby lepsze: skracanie zębów przednich czy ekstrudowanie zębów bocznych, a może oba rodzaje ruchów? Tym właśnie trudnym zagadnieniom poświęcony jest artykuł Ch. J . Burstona pt. „Biomechaniczne zasady korekty głębokiego nagryzu pionowego”, który szczególnie Państwu polecam.Kolejny artykuł autorstwa Szwajcarów A. Filippiego, Y. Pohla i T. von Arxa jest z pogranicza ortodoncji i chirurgii. Dotyczy on planowej replantacji zębów po urazach, u których doszło do ankylozy zęba z otoczeniem i resorpcji w obrębie korzenia. Zęby takie jak uczy doświadczenie, nadają się potencjalnie tylko do ekstrakcji, a ich miejsce albo ulega zamknięciu na drodze ortodontycznych przesunięć, albo jest utrzymywane pod przyszłe uzupełnienie protetyczne. Można też w miejsce to dokonać autotransplantacji któregoś z przedtrzonowców. Autorzy omawianego artykułu proponują wyjście alternatywne, tj.: usunięcie zęba, wypełnienie uszkodzonego korzenia wkładem tytanowym, pokrycie korzenia i zaaplikowanie do zębodołu preparatu Emdogain i replantowanie zęba na poprzednim miejscu. Obserwacje kliniczne 16 przedstawionych przypadków wydają się być obiecujące.Wart poświęcenia Państwa uwagi jest opis przypadku ortodontycznego zamykania zgryzu u pacjentki z typowym gnatycznym zgryzem otwartym. Autor J. M. C. Berruga wykorzystał, w ostatniej fazie leczenia, do zamknięcia zgryzu superelastyczne łuki niklowo-tytanowe z odwrotną krzywą Spee i elastyczne wyciągi międzyszczękowe w odcinkach bocznych. Prosta i ciekawa mechanika, choć niewątpliwie nie pozbawiona skutków ubocznych, jak chociażby retruzji siekaczy.O nowym zastosowaniu implantów w ortodoncji pisze J. Mrowiec, omawiając różne rodzaje ortoimplantów i miniimplantów wykorzystywanych do pozazębowego zakotwienia. Jest to nowy, bardzo modny temat wyraźnie wytyczający kierunki we współczesnej ortodoncji, bez wątpienia wart zainteresowania.

Życzę więc Państwu przyjemnej lektury

 

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności