Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

James A. McNamara Jr. - Podejście do wczesnego leczenia.
W ciągu ostatnich kilku lat jednym z głównych tematów rozmów i dyskusji wśród ortodontów, a nawet wśród osób niezwiązanych z tą dziedziną, był moment rozpoczynania wczesnego leczenia. Czy interweniować przed całkowitym wyrznięciem stałego uzębienia, czy też nie?
Astrid Heider, Jörg Steinhardt - Półindywidualne proce bródkowe – prawidłowa konstrukcja i sposób stosowania.
Stosowanie procy bródkowej powinno odbywać się bez konieczności żmudnego dopasowywania aparatu przez lekarza, a pacjentowi nie powinno stwarzać problemów w trakcie jego noszenia. Celem niniejszej pracy jest zademonstrowanie właściwej konstrukcji oraz sposobu stosowania półindywidualnej procy bródkowej.
Thomas J. Marcel, Kimberly Morphis - Leczenie zespołowe.
Pomysł leczenia zespołowego polega na tym, że jedna asystentka kliniczna towarzyszy wybranemu pacjentowi podczas całego procesu jego leczenia.Zespołowe leczenie może przynieść ważne do rozważenia korzyści kliniczne. Podstawowym powodem zastosowania takiego pomysłu w Twoim gabinecie jest stworzenie pacjentom poczucia wspólnoty, bliskości a nawet przyjaźni z personelem.
Robert N. Borkowski - Mechanika oparta na działaniu bardzo słabych sił - uzasadnienie biologiczne
Że niewielkie siły wystarczają do przesuwania zębów, wiedzieliśmyprzez ponad 70 lat, ale nie posiadaliśmy kontrolowanego sposobu stosowania bardzo słabych sił, tzn. sił o wartości nawet poniżej jednego grama, które wedługbadań byłyby idealne. Uwzględniałby on zasady biologii komórek, fi zjologii naczyń, inżynierii, metalurgii, a może nawet dynamiki cieczy.
Tomasz Janikowski, Tomasz Stefańczyk - Wykorzystanie techniki płytek termoformowalnychw leczeniu ortodontycznym.
Przegląd aparatów wyjmowalnych wykonywanych na bazie technologii płytek termoformowalnych do zastosowania w leczeniu ortodontycznym i fazie retencji.
Alina Strzałkowska, Agnieszka Kunc - Użycie systemu Damon 2 w leczeniu ortodontycznym pacjenta dorosłego z pooperacyjną dysfunkcją narządu żucia.
Celem pracy było zaprezentowanie przebiegu leczenia ortodontycznego pacjenta dorosłego z wadą klasy II grupy 2 i uogólnioną dysfunkcją narządu żucia, która wystąpiła jako powikłanie po zabiegu chirurgicznym na przegrodzie nosa.Leczenie przeprowadzono przy użyciu zamków niskiego tarcia w systemie Damon. Wybór mechaniki niskiego tarcia podyktowany był koniecznością zastosowania słabych sił, nieprzekraczających zakresu sił biologicznych i ułatwiających szybką adaptację czynnościową narządu żucia. Po czternastomiesięcznym okresie terapii osiągnięto zwarcie idealne, eliminację bólu, relaksację mięśni wyrazowych, umożliwiono prawidłową funkcję stawów skroniowo-żuchwowych oraz pełny zakres ruchów żuchwy.Leczenie ortodontyczne systemem zamków samoligaturujących okazało się skutecznym sposobem eliminacji uogólnionych zaburzeń w układzie stomatognatycznym. Korekta zgryzu osiągnięta została w krótkim czasie, a zastosowane leczenie okazało się czynnikiem wprowadzającym równowagę pomiędzy wszystkimi elementami składowymi narządu żucia.
James J. Hilgers - „Z archiwum Mojej Praktyki”. Masz tylko jedną szansę,aby wywrzeć dobre wrażenie na pacjencie...
Zgłoszenie się pacjenta do leczenia to dopiero połowa sukcesu praktyki lekarskiej. Równie ważne, jak “zdobycie klienta” jest jego przekonanie, że przychodząc no naszego gabinetu dokonuje właściwego wyboru. Utwierdzenie go w tym przekonaniu to najważniejsze zadanie lekarza i jego zespołu.

Od Redaktora

 

 

Szanowni Państwo!

3-go grudnia zaskoczyła nas niespodziewanie tragiczna wiadomość. We wrocławskiej Klinice Kardiologicznej zmarł nagle Profesor Adam Masztalerz. Wiadomość ta wydawała się nierealna tym bardziej, że w przeddzień Profesor napisał i oddał kolejną, jak się okazało, ostatnią recenzję. Żalu i smutku po Tej stracie nie sposób opisać słowami. Odszedł od nas Człowiek naprawdę wybitny, szlachetny i pełen godności. Mój Mistrz i Mój Profesor, z którym miałam zaszczyt współpracować przez ponad 25 lat. Pustki, która pozostała nie da się wypełnić.
Zespół Redakcji Mojej Praktyki stracił redaktora, cenionego autora i doradcę, piszę o tym na kolejnych stronach.
Bieżący numer M.P. poświecony jest zasadniczo dwóm tematom: wczesnemu leczeniu i Systemowi Damona.
Polecam Państwu szczególnie artykuł Jamesa A. McNamary pt.: „Wczesne leczenie – standardy postępowania”, w którym to autor uzasadnia dlaczego i kiedy warto rozpoczynać wczesne leczenia oraz jak długo je prowadzić. Tego typu standardy postępowania wprowadzono wielu krajach między innymi w Niemczech (przez Harzera) są one bardzo pomocne w podejmowaniu decyzji o momencie rozpoczęcia leczenia i celu do jakiego ma ono doprowadzić. Myślę, że i dla nas nadszedł czas, by z takich standardów korzystać nie próbując prowadzić leczenia każdej wady zgryzu w każdym wieku.
Astrid Heider i Jorg Steinhardt przypominają nam niegdyś popularny i u nas aparat jakim była proca bródkowa. Podkreślając jej przydatność we wczesnym leczeniu wad poprzednich, opisują jak w prosty sposób można wykonać indywidualną nasadkę na bródkę.
O leczeniu zespołowym piszą Thomas Marcel i Kimberly Morphis., a dotyczy ono pilotowania przez tę samą asystentkę kliniczną leczenia wybranego pacjenta . System ten ma uzasadnienie w gabinetach gdzie jest jeden lekarz i kilka asystentek wykonujących takie prace jak zmiany ligatur, łuków, wyciągów itp. Opiekując się tym samym pacjentem przez cały proces leczenia, asystentka widzi jakie są postępy u „jej” pacjenta i o wiele łatwiej współdziała z prowadzącym lekarzem.
Mechanikę słabych sił stosowanych w Systemie Damona opisuje Robert Borkowski. Jest to artykuł dla tych Państwa, którzy mieli wątpliwości czy stosowanie sił o tak niskich wartościach znajduje uzasadnienie kliniczne.
Polecam również artykuły polskich autorów - Alina Strzałkowska opisuje zastosowanie Systemu Damona w ortodontycznym leczeniu pacjentów dorosłych, a Tomasz Janikowski i Tomasz Stefańczyk różne możliwości zastosowania płytek termoformowalnych.
Choć obecny okres naznaczony jest smutkiem, życzę Państwu byście mogli cieszyć się szczęściem z Waszymi bliskimi podczas nadchodzących Świąt.

 

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności