Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Derek Mahony - Zastosowanie w stomatologii diagnostyki biometrycznej.
Wszelkie procesy, które powodują zmiany położenia żuchwy w płaszczyźnie pionowej, poprzecznej czy strzałkowej, mogą wymagać zachodzenia odpowiednich zmian adaptacyjnych w obszarze zębów, mięśni i/lub stawów skroniowo – żuchwowych. Pomimo faktu, iż u wielu pacjentów takie zmiany są możliwe, celem stomatologii biometrycznej (BMD ­ biometric den­ tistry) jest zminimalizowanie wymaganego zakresu adaptacji.
Chris Farrell - Korekcja nieprawidłowych nawyków u rosnących dzieci.
Terapia mięśniowo – czynnościowa od lat 60­tych XX wieku ma swoich zwolenników, jako metoda leczenia wypychania języka i innych nawyków. Okazała się być metodą czasochłonną, dającą po wielu godzinach pracy nieprzewidywalne rezultaty. Leczenie metodami mechanicznymi, takimi jak zderzak językowy (tongue crib) okazało się mieć ograniczoną sku­ teczność. American Journal of Orthodontics zauważa jednak, iż wczesne stosowanie terapii mięśniowo- czynnościowej u pacjentów w fazie uzębienia mieszanego, przed leczeniem ortodontycznym, daje z pewnością pewne korzyści, „chociaż brak długoterminowych badań potwierdzających ich istnienie” 6 . Większość praktykujących lekarzy twierdzi, iż jest to zbyt skomplikowane, nie ma większego znaczenia i w związku z tym pozostają oni przy stosowaniu długotrwałej lub stałej retencji.
Alan Bagden - Rozmowa: System Damona Pytania i odpowiedzi
Dr Alan Bagden jest od 2000 roku zaangażowany w poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla sytemu Damon™, jest współautorem Podręcznika Damona, a ponadto prowadził liczne wykłady dla lekarzy na seminariach w USA. Klinicyści stosujący ten system, jak również osoby rozważające jego stosowanie, doceniają wiedzę na temat mechaniki leczenia, jaką prezentuje. Wywiad przeprowadził dr Larry White. Dr Alan Bagden prowadzi prywatną praktykę ortodontyczną w Północnej Wirginii od 20 lat. Jest zwolennikiem leczenia klinicznego opłacalnego z punktu widzenia ekonomicznego, a jednocześnie efektywnego, dlatego też często gościł na łamach Clinical Impressions, w wyniku czego zaangażował się aktywnie na rzecz rozwoju systemu Damona. Wspólnie z dr Damonem opracował Podręcznik Systemu Damona i wygłaszał wykłady na jego temat w całej Północnej i Południowej Ameryce, w Europie, Azji i Australii. Obecnie jest zaangażowany w liczne badania kliniczne związane z systemem Damona i podzieli się z Państwem częścią swojej obszernej wiedzy na temat najistotniejszych elementów tego systemu
Mladen Kuftinec - Odpowiednie wykorzystanie nowoczesnego materiału: łuki BioForce
Łuki BioForce posiadają unikalne właściwości dostarczania niezwykle dokładnych i biologicznie odpowiednich sił, aby optymalnie przemieszczać zęby w różnych odcinkach łuku zębowego. Razem z samoligaturującymi zamkami ( takimi jak In­Ovation R lub jego porcelanowa wersja In­Ovation C) łuki te mają możliwość zapewnienia wspaniałych wyników leczenia bez powodowania wielu efektów ubocznych, standardowo związanych ze stosowaniem łuków o innym składzie chemicznym. Łuki BioForce są wytworem zaawansowanej technologii high­tech, zdolnym do osiągania rewelacyjnych wyników leczenia.

Od Redaktora

Szanowni Czytelnicy,

Jesienne wydanie MP zawiera artykuły, które dotykają zagadnień wydawałoby się ulotnych i nie do końca zbadanych. Jest w nich więcej informacji dotyczących doświadczenia płynącego wprost z pracy klinicznej niż twardych, naukowych dyskusji opartych na dowodach popartych testami pozaklinicznymi. Derek Mahony przedstawia stomatologię biometryczną, próbując przeprowadzić swoistą diagnozę całego systemu stomatognatycznego. Jego artykuł traktuje o elektromiografii powierzchniowej. Autor stara się pokazać nie tyle klinicznie skomplikowane diagnozowanie pacjenta, ale przede wszystkim to, że system stomatognatyczny istnieje jako całość, a lekarz nie ma do czynienia wyłącznie z niezależnymi elementami stomatologicznymi. Poniekąd uzupełnieniem powyższego tematu może być tekst autorstwa Chriss Farrell dotyczący terapii mięśniowo­czynnościowej. Jest to próba odpowiedzi na pytanie o celowość takiej terapii z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń wynikających z postawionych i ciągle otwartych pytań o znaczeniu poznawczym, a zarazem podstawowym. Jakie są ograniczenia dla wczesnego leczenia mięśniowo­czynnościowego? Jakie możliwości stosowania aparatów mięśniowo­czynnościowych są dostępne dla lekarzy? Rozmowa Alan Bagden – Larry White - to wymiana myśli między dwoma doświadczonymi lekarzami, którzy postanowili zadać sobie pytania na temat czym jest, a czym nie jest system zamków samoligaturujących Damona. Wydaje się, że po wielu latach pracy z tym systemem warto wykorzystać doświadczenie innego lekarza klinicysty, aby nie trawić czasu na wyważanie już otwartych drzwi. Zamieszczony na naszych łamach wywiad, dotyczy najważniejszych elementów pracy współczesnego praktyka ortodonty, bez względu na to czy stosuje on zamki samoligaturujące, czy też nie. Przywołuje również doświadczenia kliniczne i odnosi się do różnic w pracy w typowy sposób, typowymi zamkami podwójnymi i łukami. Mladen Kuftinec przedstawia artykuł poświęcony zastosowaniu łuku superelastycznego NiTi, z pamięcią kształtu i o zmiennej sile działającej w poszczególnych odcinkach łuku zębowego pacjenta. Z reguły materiałoznawstwo nie jest dziedziną pociągającą. Ale czy nie ciekawi Państwa, dlaczego łuki NiTi można kupić w cenach różniących się o kilkaset procent? Czy zastanawia­ liście się może nad tym, czy warto kupować tanie NiTi dla spokoju sumienia? Czy kupować najdroższe NiTi i nie korzystać ze wszystkich, bo niepoznanych właściwości produktu? To są dylematy, z którymi mamy do czynienia zawsze, kiedy samodzielnie dokonujemy wyboru między dwoma produktami wyglądającymi na pozór dokładnie tak samo.

Życzę przyjemnej lektury MP na początek sezonu jesiennego.

Tomasz Stefańczyk

 

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności