Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Larry Brown - Omówienie przypadku klinicznego Lynneje
Współcześnie, ze względu na stosowanie aparatów straight wire w połączeniu z nowoczesnymi, aktywowanymi termicznie łukami (HA) oddziałującymi optymalnymi siłami, diagnostyka, planowanie leczenia i jego mechanika są bardzo odmienne od stosowanych w dawniejszych czasach. Gdy pacjentka była w wieku 10,2 lat, Dentysta założył rozpoczęcie leczenia od seryjnych ekstrakcji mlecznych trzonowców, a następnie pierwszych stałych przedtrzonowców, aby zyskać przestrzeń niezbędną dla uszeregowania zębów i wprowadzenia kłów w prawidłowe położenie klasy I. Ta tradycyjna koncepcja leczenia, której wszyscy uczyliśmy się lata temu na uniwersytetach, obecnie przeważnie okazuje się przestarzała. Możliwe jest jednak utrzymanie wszystkich zębów stałych, a przypadek można łatwo wyleczyć nieekstrakcyjnie, stosując jedynie aparaty wewnątrzustne (bez wyciągów zewnątrzustnych - headgearów).
Serdar Usumez - Wyniki wczesnego przedortodontycznego leczenia szyną treningową u pacjentów z wadą klasy II podgrupy 1
Celem badania jest ocena wyników leczenia wad zębowo- -szkieletowych uzyskanych poprzez zastosowanie przedortodontycznej szyny treningowej u pacjentów z wadą klasy II podgrupy 1. Dwudziestu pacjentów (10 dziewcząt i 10 chłopców, średni wiek 9,6 ± 1,3) z wadą zgryzu klasy II podgrupy 1 było leczonych przy pomocy przedortodontycznych szyn treningowych (Myofunctional Research Co., Queensland, Australia). Pacjentom zalecono noszenie szyny przez jedną godzinę w ciągu dnia oraz w nocy podczas snu. Grupę kontrolną stanowiło 20 pacjentów (średni wiek 10,2 ± 0,8) z nieleczoną wadą zgryzu klasy II podgrupy 1 w celu wyeliminowania możliwych błędów wynikających z faktu naturalnego wzrostu. Na początku oraz na końcu leczenia wykonano zdjęcia cefalometryczne boczne. Zdjęcia końcowe wykonano 13,1 ± 1,8 miesięcy od momentu rozpoczęcia leczenia szyną w grupie badanej w porównaniu z 11,2 ± 2,4 miesięcy w grupie kontrolnej. Średnie i standardowe odchylenia dla pomiarów cefalometrycznych zostały przeanalizowane przy pomocy testu t dla prób zależnych i niezależnych. Na końcu okresu obserwacyjnego badania u pacjentów w grupie stosującej szynę treningową wykazały istotne zmiany, m.in. rotację doprzednią i wzrost żuchwy w płaszczyźnie strzałkowej, zwiększoną wartość kąta SNB i wysokość twarzy, zredukowaną wartość kąta ANB, zwiększone wychylenie doprzednie dolnych siekaczy, przechylenie dotylne górnych siekaczy i redukcję nagryzu poziomego. Jednakże jedynie zwiększenie całkowitej wysokości twarzy, proklinacja dolnych siekaczy i redukcja nagryzu poziomego były u nich istotnie wyższe w porównaniu ze zmianami obserwowanymi w grupie kontrolnej. To badanie dowodzi, że zastosowanie przedortodontycznej szyny prowadzi do zmian zębowo- -wyrostkowych, które skutkują istotną redukcją nagryzu poziomego i mogą mieć zastosowanie terapeutyczne we właściwie dobranej grupie pacjentów (Angle Orthod 2004; 74:605–609.).
J. J. Eberting - Porównanie czasu leczenia, wyników klinicznych oraz zadowolenia pacjentów leczonych zamkami Damona i zamkami tradycyjnymi
Skuteczność stosowanej mechaniki leczenia była zawsze ważnym zagadnieniem w rozwoju ortodoncji. Zamki samoligaturujące zostały opracowane w oparciu o założenie, że wyeliminowanie ligatur stwarza środowisko mniejszego tarcia i pozwala na lepszą mechanikę ślizgową. Oczekuje się, że zamki samoligaturujące będą skracały czas leczenia. Badania zostały zaplanowane tak, aby porównać efektywność i skuteczność samoligaturujących zamków Damona (SL) z zamkami tradycyjnymi z ligaturami stalowymi lub elastycznymi. Zwracano uwagę nie tylko na czas leczenia, ale również na liczbę koniecznych wizyt kontrolnych. Do oceny wyników leczenia ortodontycznego wykorzystano kryteria American Board of Orthodontics (ABO) dla modeli i zdjęć panoramicznych. Dodatkowo do 215 pacjentów wysłano ankietę z 9 pytaniami (108 pacjentów leczonych zamkami Damona i 107 zamkami tradycyjnymi), aby porównać ich odczucia dotyczące przebiegu i końcowego efektu leczenia ortodontycznego. Wyniki pokazały, że pacjenci, u których zastosowano zamki Damona SL, leczeni byli znacząco krócej, wymagali o wiele mniej wizyt kontrolnych oraz wykazywali wyraźnie lepsze rezultaty oceniane wg kryteriów ABO w porównaniu z pacjentami leczonymi zamkami tradycyjnymi. Nie stwierdzono znaczących różnic w grupach odnośnie płci, oceniając wyniki leczenia obu grup wg kryteriów ABO. Pacjenci powyżej 21 roku życia leczeni zamkami Damona wykazywali znacząco lepsze wyniki wg ABO. Analiza wad zgryzu wg klasyfikacji Angle`a występujących u pacjentów przed leczeniem nie wykazała znaczących różnic. Odpowiedzi ankietowanych pacjentów dowiodły, że pacjenci z zamkami Damona odbierali swoje leczenie jako krótsze niż oczekiwali. Wydaje się, że szybsze leczenie ortodontyczne może oznaczać również lepsze leczenie, co oceniono za pomocą kryteriów ABO.
Robin L. Ellege - Sześć kroków aby zwiększyć liczbę pacjentów
Metoda Sześciu Kroków© została opracowana, aby pomóc lekarzom i ich asystentom we wzroście zainteresowania ich usługami poprzez nowe podejście do pacjenta. System ten pomoże Ci zorganizować Twoje konsultacje z pacjentem. Upewnisz się, że dałeś odpowiednią diagnozę w odpowiednim czasie i że wszyscy pacjenci otrzymali taką samą profesjonalną opiekę. Metoda Sześciu Kroków jest podzielona na trzy części, a każda część jest podzielona na dwa kroki.
Alan Bagden - System Damona – wersja uproszczona – działania mechaniczne
Niewielki opór tarcia oznacza więcej, niż tylko pasywnie zaligaturowany zamek. To cała filozofia, która obejmuje mechanikę, siły, biologię oraz zaawansowane technologicznie materiały, które razem pomagają w uzyskaniu ponadprzeciętnych wyników. Jeśli chcemy osiągać powtarzalne rezultaty o wysokim standardzie, niezbędne jest pełne zrozumienie podstaw systemu opartego na niewielkim oporze tarcia. Jest to problem, z którym wszyscy się borykamy w początkowym okresie stosowania pasywnego systemu ligaturowania. Zęby leczone systemem Damona przesuwały się dwa razy szybciej niż leczone konwencjonalnie. Przyczyniają się do tego głównie dwa czynniki: 1 – zredukowany opór tarcia uzyskany dzięki usunięciu ligatury elastycznej albo wiązanej ze stali nierdzewnej, 2 – wzrost stosunku drut/światło szczeliny, dzięki czemu następuje redukcja kontaktu i siły tarcia pomiędzy zamkiem a drutem. Powyższe czynniki umożliwiają uzyskanie bardziej efektywnego niwelowania i szeregowania podczas początkowych etapów leczenia oraz sprawniejszą mechanikę przesuwana się zębów podczas późniejszych etapów. Należy również zauważyć, że nawet rotacyjne oraz związane z momentem obrotowym ruchy zęba są szybsze, jeśli zastosowany zostaje pasywny System Damona wykorzystujący niskie tarcie.

Od Redaktora

Szanowni Czytelnicy,

Zimowe wydanie MP zawiera 5 artykułów. Dr Larry Brown przedstawia przypadek kliniczny 10-letniej dziewczynki (swojej siostrzenicy) z dysfunkcjami nawykowymi i z brakiem równowagi mięśniowej. Według autora leczenie większości przypadków możliwe jest bez ekstrakcji, o ile rozpocznie się we właściwej fazie rozwoju i prowadzone jest z uwzględnieniem modyfikacji wzrostu. Nie rozpoczyna więc tego leczenia w dowolnym czasie. Temat jest mi bliski bo mogę obserwować podobne, przedortodontyczne leczenie aparatem mioczynnościowym mojej córki. Według mnie działa i pomaga aktywnie doczekać momentu, kiedy będzie czas na optymalne rozpoczęcie leczenia ortodontycznego.

A Dr Serdar Usumez (i inni) w swoim artykule o wczesnym leczeniu przedortodontycznym szyną treningową ocenia jego wyniki w odniesieniu do wad zębowo-szkieletowych u około 10-letnich dzieci. Trochę statystyki, metodologii i wnioski, które wskazują na jedność diagnozy i leczenia w podejmowaniu decyzji o leczeniu ortodontycznym. Ta jedność to spojrzenie na pacjenta od strony estetycznej i biologicznej, a nie tylko z pozycji zgryzu. Nic za wcześnie i nic za późno. To z jednej strony ułatwia pracę lekarza, ale z drugiej wymaga współpracy przez dłuższy czas. Nagrodą są wyniki leczenia w dobrze dobranej i prowadzonej grupie pacjentów. Skuteczność stosowanej mechaniki leczenia była zawsze ważnym zagadnieniem w ortodoncji. Jest to wynik obiektywny i można go porównać np. według kryteriów ABO.

A w kolejnym artykule J. J. Eberting, S. R. Straja i O. C. Tuncay porównują czas leczenia , wyniki kliniczne oraz zadowolenie pacjenta, czyli „ogień i wodę”. Chcieli się dowiedzieć czy można osiągnąć najlepsze wyniki leczenia w najkrótszym czasie przy utrzymaniu zadowolenia pacjentów. Wybrali system zamków Damon i porównali go do nie-Damona. Okazało się, że szybsze leczenie może rzeczywiście oznaczać leczenie lepsze. A zadowolony pacjent, to pacjent z rozwiązanym problemem. I trzeba zrobić wszystko, żeby leczenie się udało. Pisze o tym również Robin L. Elledge w artykule „Sześć kroków, aby zwiększyć liczbę pacjentów”. Wystarczy pamiętać, że 99% pacjentów wybierze zaproponowane przez lekarza opcje leczenia. Chcą to jednak zrobić z własnej woli, co skutkuje lepszą współpracą pacjenta w późniejszym leczeniu. Kto nie lubi być traktowanym indywidualnie i delikatnie? Ale czy dajemy sobie szansę? Może jest to trudne i należy zacząć np. od zmiany szczeliny zamków na .018?

A Dr A. Bagden pisze m. in. o niskim tarciu, zakotwieniu i bardziej przyjaznym traktowaniu praw biologii podczas leczenia prowadzonego przy użyciu zamków pasywnych. Ciekawe są przedstawione tu „kompaktowo” przypadki kliniczne – skrajne lecz prowadzone w ten sam sposób - delikatnie. Na pewno czytelnicy tego wydania MP nie zmarnują czasu, studiując zawiłości badań podstawowych, lecz po zapoznaniu się z tą lekką lekturą, mogą przyjemnie spędzić Świąteczny czas, myśląc może o nowym promowaniu swojej praktyki. Już od Nowego Roku?

Zima to okres podsumowań i przygotowania się do nowego roku.

Mamy wspólny cel, pracując dla zadowolenia pacjentów.
Nie chcemy być Państwu obojętni i uważamy za honor podzielenie się dobrymi informacjami.
Dlatego od kilku lat podajemy publicznie informacje o sukcesach Polorto w mijającym roku. Możemy w ten sposób podzielić się dobrymi wieściami między sobą i przekazać ich część Naszym Klientom.
Osobiście najbardziej mnie cieszy widoczny rozwój Państwa praktyk, a przy okazji kolejny z „sześciu kroków”, które zrobiliśmy wspólnie w 2007r.

Życzę Wszystkim Czytelnikom i ich najbliższym kolejnych udanych kroków w nadchodzącym Roku 2008.

Tomasz Stefańczyk

 

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności