Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

John Graham, Jim Hilgers, Nicole Scheffler, Steve Tracey - Vector Tas
Tymczasowe zakotwienia szkieletowe dają nam większą kontrolę nad wynikami leczenia, niż to było dotąd możliwe. System VectorTAS jest prosty w stosowaniu, by sprostać wszelkim potrzebom klinicznym. Jedną z kluczowych cech wyróżniających system VectorTAS jest oferowany z nim przewodnik, który ułatwia klinicyście wybór właściwej dla potrzeb konkretnego zakotwienia śruby oraz wyznacza jej idealną pozycję w jamie ustnej. Takie podejście minimalizuje ryzyko niepowodzenia terapii. Wszystkie miniśruby zestawu VectorTAS są śrubami samotnącymi i samonawiercającymi. Z systemem VectorTAS mamy w zasięg ręki potencjał tymczasowego kotwienia szkieletowego, które na zawsze zmieni pracę naszego gabinetu ortodontycznego.
Alina Strzałkowska, Paulina Trześniewska - Współczesne poglądy na temat leczenia wyciągiem doprzednim
Celem autorów była analiza licznych poglądów dotyczących leczenia maską twarzową. Przegląd dostępnego piśmiennictwa pozwolił poznać historię tworzenia i stosowania tego aparatu przez wielu klinicystów. Zaznajomienie się z metodyką i wynikami badań na zwierzętach pozwoliło zrozumieć mechanizm działania wyciągu doprzedniego zarówno w aspekcie mikro, jak i makroskopowym. Wiedza ta umożliwiła świadomą ocenę mitów i kontrowersji dotyczących terapii wad klasy III trakcją doprzednią. Artykuł może rozwiązać wiele dylematów nurtujących lekarzy ortodontów przy kwalifikowaniu pacjentów do leczenia maską twarzową takich jak: optymalny wiek pacjenta, zakres zaburzenia, okres i intensywność prowadzenia terapii, postępowanie w przypadkach granicznych czy stabilność wyników leczenia. Przegląd literatury stał się dla autorów zachętą do rozpoczęcia własnych badań, których wyniki mają nadzieję zaprezentować w kolejnej pracy.
Robin L. Elledge - Rozważania nad konfliktem
Konflikt nie jest czymś obcym dla żadnego z nas. Codziennie stawiamy czoła niezgodności i nieporozumieniom. Konflikt zatem jest nierozerwalną częścią życia. Jedną z najlepszych rzeczy jaką możesz zrobić dla swojej praktyki, to nie tylko nauczyć się akceptować różnice w twoim personelu, ale również doceniać je i świętować, jako naturalną rzecz w ich drodze do doskonałości.
G. Nellensteijn - Nowe urządzenie w stomatologii i terapii mowy
Position Trainer jest aparatem ortodontycznym wywierającym również działanie czynnościowe na mięśnie aparatu stomatognatycznego. Dzięki zastosowaniu aparatu rozwój anomalii ortodontycznych nie jest tak szybki, a już istniejące dysfunkcje mogą być leczone w sposób bardziej odpowiedni i szybszy. Możliwe jest też uniknięcie nawrotów po zakończeniu leczenia. Aparat Position Trainer został zaprojektowany do stosowania od momentu, gdy pojawią się pierwsze zęby trzonowe, a stałe zęby przednie są w trakcie wyrzynania.

Od Redaktora

Szanowni Czytelnicy,

Numer MP LATO 2008 zawiera 4 artykuły. Aktualne informacje o aparatach typu TAD’s (zakotwienia czasowe inaczej zwane implantami ortodontycznymi), znajdziecie w artykule autorstwa dr. Jamesa Hilgersa. dr. Johna Grahama, dr. Nicole Scheffler i dr. Stephena Tracey. Czy uda się im przekonać czytelników do „Nowych złotych standardów w mechanice ortodontycznej”? Myślę, że warto przeczytać artykuł i odpowiedzieć sobie na pytania: dlaczego zakładać zakotwienia czasowe? jak? jak ocenić przydatność rozwiązania? Gdzie leży elastyczność rozwiązań i bezpieczeństwo pacjenta/lekarza? Jest wiele systemów zakotwień. Dla przykładu podam, że w Polorto można zakupić 3 różne rozwiązania. Vector TAS ma jednak pewne unikalne cechy, które gwarantują pacjentom: mniejszy dyskomfort, mniejszą ilość wizyt, krótszy czas leczenia, mniej stosowania przerzutów podniebiennych (RPE) i wyciągów (Headgear), mniej ekstrakcji. Dzięki temu lekarz zwiększa atrakcyjność swojej praktyki, ma większe możliwości marketingowe, więcej pozytywnych referencji praktyki oraz większą akceptację ze strony dorosłych pacjentów.

„Współczesne poglądy na temat leczenia wyciągiem doprzednim”, to artykuł napisany przez lek. spec. ortod. Alinę Strzałkowską i lek. stom. Paulinę Trześniewską z kliniki Orthosmile we Wrocławiu. Tekst może rozwiać wiele dylematów lekarskich związanych z leczeniem maską twarzową. Zawiera nie tylko poglądy autorek, ale i wskazuje na podstawowe pojęcia diagnostyczne, aby lepiej przyswoić sobie narzędzie pracy ortodonty w postaci maski twarzowej. Autorki pokazują zdjęcia, uzyskane wyniki leczenia, korelują je z oddziaływaniem na staw skroniowo - żuchwowy, nawiązują do rysu historycznego, podają obszerny spis literatury dla zainteresowanych. Może ktoś z czytelników właśnie dzięki temu artykułowi zacznie pracować z maską?

Robin L. Elledge „Rozważa nad konfliktem i współpracą”. Wydaje się, że artykuł w pełni przedstawia modelowy sposób postępowania w sytuacji konfliktowej. W teorii obserwacje typowych sytuacji codziennego życia zawodowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania konfliktów wydają się oczywiste. Jednak w praktyce wymagają one współpracy obu stron, a opanowanie konfliktu, niestety nie zawsze oznacza współpracę. Warto jednak się nad tym zastanowić i oczywiście wykorzystać cenne wskazówki.

Kolejny artykuł traktuje o nowym rodzaju aparatu pozycjonującego i terapii dla wad klasy II u dzieci z parafunkcjami, gdzie jednocześnie lekarz ma do dyspozycji odpowiednią przestrzeń do wykorzystania. Autor G. Nellensteijn w przystępny sposób omawia nie tylko zastosowanie aparatu, ale również zagrożenia występujące w tego typu wadzie. Badanie, leczenie i projekt aparatu są ze sobą sprzężone tak aby osiągnąć maksymalny efekt terapeutyczny u małego pacjenta. Wydaje się, że taki zestaw artykułów uprzyjemni Państwu intelektualnie nadchodzące wakacje. Życzę dobrej lektury.

Tomasz Stefańczyk

 

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności