Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Lawrence F. Andrews - Harmonia ustno-twarzowa
Tradycyjnie większość ortodontów kieruje swoją uwagę najpierw na zęby, w drugiej kolejności na układ szkieletowy szczęki i żuchwy, a dopiero w trzeciej na cechy twarzy. Ortodonci pracujący na bazie Sześciu Elementów przykładają szczególną wagę do pozycjonowania zębów we właściwym miejscu w kości wyrostka zębodołowego i jeżeli jest to konieczne, to zwracają się do chirurga szczękowego o skorygowanie pozycji struktur kostnych szczęk z uwzględnieniem celów przyświecających zasadzie Sześciu Elementów. Koncepcja Sześciu Elementów oparta jest na przekonaniu, że istnieją uniwersalne cele zarówno dla zębów, jak i dla szczęk. Podejście to wymaga nowego sposobu myślenia i posługiwania się nową terminologią.
Jerry R. Clark - Z Archiwum MP – Ile jest warta Twoja praktyka
Aby zrozumieć proces wyceny, ortodonta musi umieć zidentyfikować i podjąć strategiczne decyzje, które pozwolą na zwiększenie wartości praktyki. W rezultacie większy „zwrot na inwestycji” zależy w ortodoncji od wielu lat ciężkiej pracy i rozwijania praktyki. Podnoszenie wartości pojedynczej praktyki jest każdego roku coraz trudniejsze. Dlatego też długofalowe planowanie i zachowanie jest dla Twojej praktyki czynnikiem podstawowym.
Gerald Johnson - Wytrzymałość na złamanie skrzydeł zamków ceramicznych poddanych działaniu naprężeń
Jednym z najpowszechniejszych miejsc złamań zamków ceramicznych jest okolica przyczepu skrzydeł zamka. Kiedy łuk ortodontyczny przytwierdzony jest do zamków w odpowiedniej pozycji, siły rozciągania działają na przyczep skrzydła. Jednakże żadne aktualne badania nie skupiły się konkretnie na odporności przyczepów skrzydeł na złamanie. Celem tego badania jest porównanie wytrzymałości na złamanie siedmiu obecnie dostępnych zamków (Inspire, Fascination, Mystique, InVu, Clarity, Virage i Luxi) w zależności od marki (producenta) i budowy zamka; zamek typu semitwin w porównaniu z zamkiem typu true ­ twin (różnią się tym, że w semitwin skrzydła nie są od siebie oddzielone pionową szczeliną, a w true ­ twin są oddzielone). W ramach badania bazującego na analizie mocy statystycznej uzyskanych wcześniej danych pilotażowych przetestowano w każdej grupie 10 umieszczonych na centralnych siekaczach szczęki zamków, które były poddawane działaniu intensywnych sił rozciągających działających bezpośrednio pod dystalno ­ siecznym skrzydłem zamka, aż do momentu jego uszkodzenia. Wyniki wahały się od maksymalnej wytrzymałości na złamanie wynoszącej 147,71 (5,87) MPa, która charakteryzuje zamki Fascination, aż po minimalną wytrzymałość na złamanie o wartości 84,28 (7,01) MPa właściwą dla zamków Luxi. Analiza statystyczna wykazała znaczący wpływ marki zamka na jego wytrzymałość na złamanie (P<0,05) oraz że zamki typu semitwin, Fascination, Mystique i Virage mają znacząco większą wytrzymałość na złamanie, aniżeli zamki typu true ­ twin, Clari­ ty, InVu i Luxi (P<0,05). Interesującym jest, iż jedyny monokrystaliczny zamek użyty w tym badaniu, Inspire, nie uległ złamaniu pod wpływem sił użytych zgodnie ze schematem badania. To metalowy drut ligaturowy złamał się wcześniej, aniżeli przyczep skrzydła przy średniej działającej sile o wartości 198,65 MPa. (Angle Orthod 2004; 75: 95­100.) łatwych metod leczenia pacjentów.

Od Redaktora

Szanowni Czytelnicy,

W ostatnim w tym roku numerze Mojej Praktyki proponujemy artykuły dłuższe, które swoimi tematami poruszają różne, niezwiązane ze sobą kwestie. Pierwszy z nich autorstwa profesora Lawrence’a F. Andrews’a traktuje o „Harmonii ustno­twarzowej”. Nie ma tu żadnejpomyłki w tłumaczeniu. Artykuł ten jest pierwszym publikowanym w Polsce artykułem i przedstawiającym pogląd autora na cele leczenia opisywanego szeroko jako leczenie układu stomatognatycznego. Andrews w artykule wprowadza pojęcie „Sześciu Elementów™” ­ uniwersalne wytyczne dotyczące łuku zębowego (wykładni celów leczenia) tak jak wcześniej wprowadził koncepcję leczenia łukiem prostym (Stright Wire) czy koncepcje oceny stanu zgryzu w oparciu o „Sześćkluczy poprawnej okluzji” uniwersalne wytyczne leczenia zorientowanego na zęby (wykładni celów leczenia) . Artykuł ten pierwotnie był publikowany w roku 2001 (!) i nastąpiły już pewne obserwacje długoterminowe. Potwierdzają one słuszność opierania diagnozy i planowania leczenia o „sześć elementów”. Za słowami autora mogę powtórzyć, że już teraz wyznaczają nowe (i przynajmniej w zarysie znane również lekarzom w Polsce) cele terapeutyczne, optymalne pozycje zębów i szczęk, punkty orientacyjne oraz referencyjne. Staną się one podstawą systemu ich klasyfikacji i ich prawidłowej pozycji w 3D.

Kolejny artykuł „Z archiwum MP” to propozycja dr J.R.Clarka i pytanie zasadnicze dla lekarza z doświadczeniem, chcącego ocenić swoją pozycję ekonomiczną „Ile jest warta Twoja praktyka?”. Kryzys finansowy 2008 rozlewa się niestety na całą gospodarkę. Czy ma to znaczenie dla praktyki i jej wartości ? Co trzeba zrobić żeby wykazać wartość? No i zasadnicze pytanie dla tych którzy będą chcieli w przyszłości ją sprzedać -jak utrzymać i udowodnić jej wartość ? Do tych wyzwań trzeba się przygotować dużo wcześniej. Artykuł ma za zadanie zachęcić do ekonomii biznesu jako całości w perspektywie lat. Artykuł autorstwa G. Johnson, M.P. Walker, K. Kula dotyczy aspektów jakości materiałów stosowanych w ortodoncji. Na przykładzie „Wytrzymałości na złamanie skrzydełek zamków cera­micznych poddanych działaniu naprężeń”. Kto z ortodontów nie połamał skrzydełek w zamkach nie powinien tego czytać. Można powiedzieć tylko, że należy wtedy ściągnąć zamek i nakleić nowy (koszt robocizny bez wliczania materiału i dyskomfortu pacjenta, jak pamiętamy z publikowanych w MP artykułów to kwota powyżej 100 PLN). Wyniki uzyskane w omawianych badaniach są niekorzystne dla wyrobów Rocky Mountain, American Orthodontics, Unitek. Kto zajął lepsze pozycje w badaniach ? Zapraszam do przeczytania artykułu. Po zapoznaniu się z tą lekturą, proponuję przyjemnie spędzić ten Świąteczny czas myśląc może o podniesieniu wartości swojej praktyki. Już od Nowego Roku?

Sześć elementów dobrej współpracy z Państwem to: Zaufanie, Profesjonalizm, Wiedza, Doświadczenie, Nowoczesność, Kontynuacja. Tego doświadczamy w relacjach z naszymi klientami i oferujemy im to samo.

Życzę Wszystkim Czytelnikom i ich najbliższym kolejnych dobrych decyzji w nadchodzącym Roku 2009.

Życzę dobrej lektury.

Tomasz Stefańczyk

 

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności