Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Lawrence F. Andrews - Dokumentacja diagnostyczna Sześciu Elementów
Koncepcja sześciu elementów harmonii ustno – twarzowej oparta jest na przekonaniu, że istnieją uniwersalne cele zarówno dla zębów jak i dla szczęk. Ortodonci pracujący na bazie Sześciu Elementów przykładają szczególna wagę do pozycjonowaniu zębów we właściwym miejscu w kości. Sposób dokumentowania stanu pacjenta przed leczeniem jest istotny dla diagnozy opartej na Sześciu Elementach.
Lene Rosbjerg, Emilie Neumann, Michel Dalstra, Birte Melsen - Czy modele cyfrowe mogą zastąpić modele gipsowe?
Modele gipsowe są używane rutynowo w ortodoncji i w przypadku większych prac protetycznych obecnie tylko w niewielu ośrodkach zastępuje się je dokumentacją elektroniczną. W pracy tej dokonano porównania pomiarów wykonanych na modelach gipsowych oraz na modelach cyfrowych uzyskanych w oparciu o modele gipsowe. Nie znaleziono istotnej różnicy między pomiarami wykonanymi na modelach gipsowych i cyfrowych, a powtarzalność pomiarów przeprowadzonych na modelach cyfrowych była a w wielu przypadkach lepsza niż odpowiednich pomiarów na modelach gipsowych
Joanna Janiszewska - Olszowska, Alina Socha - Hipodoncja siekaczy bocznych i kła w górnym łuku zębowym – opis przypadku
W artykule przedstawiono rzadki przypadek hipodoncji obu siekaczy bocznych i kła stałego lewego w górnym łuku zębowym. U pacjenta stwierdzono przetrwałe zęby mleczne: kły i jeden siekacz boczny. Kieł stały prawy był wyrznięty między siekaczem przyśrodkowym a kłem mlecznym. Prawy kieł mleczny miał korzeń znacznie zresorbowany, podczas gdy przeciwległy kieł i siekacz boczny miały długie korzenie. Przeprowadzone leczenie ortodontyczne polegało na dystalizacji kła prawego w celu odtworzenia miejsca na implant. Kieł mleczny i siekacz boczny po stronie lewej pozostawiono ze względu na dobrą prognozę, co do ich utrzymania.
Martin B. Epstein - Zamki Orthos Bi Dimensional – zamki o dwóch różnych rozmiarach slotu.
Filozofia leczenia opiera się na wykorzystaniu zamków systemu Orthos o dwóch różnych rozmiarach szczelin zamków w ramach tego samego aparatu. Dwa rozmiary slotu reprezentują różne korzyści podczas prowadzonego leczenia. Bi-Dimensional System pozwala na zastosowanie drutu .018 jako najgrubszego łuku ortodontycznego, który daje luz .04” w szczelinach zamków .022 na kłach i przedtrzonowcach. Efektywny i przewidywalny sposób, w jaki zęby się przemieszczają, ma wpływ na precyzje działania i zmniejszenie poziomu stresu pacjenta.
 

Od Redaktora

Szanowni Czytelnicy,

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Mojej Praktyki, który zawiera 4 artykuły. Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas tematyka oraz rzetelność autorów spowodują, że przeczytacie je Państwo z uwagą i przyjemnością. Artykuł dr. L. F. Andrewsa jest kontynuacją serii tekstów dotyczących Sześciu Elementów Harmonii Ustno - Twarzowej. Tym razem autor od ogółu przechodzi do szczegółów. Proponuje praktyczny przewodnik po diagnostyce opartej o Sześć Elementów. Jakie materiały diagnostyczne i w jaki sposób zebrane mogą spowodować, że klinicysta przejdzie od teorii (przedstawianej w poprzednich numerach MP) do praktycznych rozwiązań umożliwiających odpowiednie działania i w konsekwencji zwiększenie możliwości praktyki? Dr Andrews przedstawia logiczny ciąg czynności prowadzających do uporządkowania informacji o pacjencie i analizy danych służących celom leczenia. Bardzo często właśnie ta umiejętność powoduje, że lekarz napotykając nieprzewidywaną wcześniej przez siebie, ale konieczną do pokonania przeszkodę w rozwoju praktyki, potrafi wykorzystać technikę i nowoczesną technologię. Dokumentowanie zdarzeń jest w tym momencie sprawą wtórną (można wykorzystać oprogramowanie, np. pakiet Orthooffice do zbierania i przechowywania dokumentacji cyfrowej), ponieważ to dostępność danych i szybkość ich analizy będzie decydować o sprawności pracy we współczesnym gabinecie ortodontycznym. Kontynuując temat dokładności danych, szybkości dostępu do nich oraz zakresu ich zastosowań, nie sposób pominąć tematu dokumentacji cyfrowej. Już nikt nie obawia się, że np. brak zdjęcia RTG na kliszy zostanie potraktowany jako niedostateczna staranność ze strony lekarza. Jeszcze niedawno sam pomysł posiadania aparatów do diagnostyki obrazowej w typowym gabinecie ortodontycznym był, delikatnie mówiąc, przyjmowany z pobłażliwym uśmiechem. Wielu z nas pamięta czasy, gdy myśleliśmy, że owszem byłoby dobrze, lecz … I tu pojawiało się wiele obiekcji związanych z tym zagadnieniem. Prowokujący tytuł: „Czy modele cyfrowe mogą zastąpić modele gipsowe?” autorstwa L. Rosbjerg, E. Neumann, M. Dalstra i B. Melsen jest wywołaniem tematu pojawiającego się już na naszych łamach w przeszłości. Odpowiedź jest prosta. Tak, to już nie dylemat, to rzeczywistość, a w przypadku wielu uniwersytetów wyłączna metoda tworzenia niematerialnych modeli ortodontycznych. Jest nam szczególnie miło, że opisane w artykule polskie rozwiązanie wybrano na potrzeby doświadczeń, a następnie uznano za najlepszy wybór, zaś jego twórcy - Polorto i Ortolab - zostali jedynymi dostawcami dla wymagających odbiorców w Skandynawii. Artykuł „Hipodoncja siekaczy bocznych i kła w łuku zębowym – opis przypadku” autorstwa Joanny Janiszewskiej - Olszowskiej i Aliny Sochy z Zakładu Ortodoncji PAM to dobrze udokumentowany opis rzadkiej wady hipodoncji obu siekaczy bocznych i kła. Tekst pozwala zaznajomić się z teorią i nauczyć na przykładzie pochodzącym z praktyki innego lekarza, jak dać sobie radę w takiej sytuacji. Dr Martin Epstein proponuje lekarzom przywiązanym do tradycyjnej ortodoncji aparatów stałych rozwiązanie kliniczne mogące wspomóc ich w codziennej pracy. Artykuł „System Orthos Bi – Dimensional – zamki o dwóch różnych rozmiarach szczeliny” spina klamrą kontrolę torku, obniżenie sił oraz wykorzystanie praktyczne technologii wspomaganej na etapie projektowania i produkcji przez komputer. Świat cyfrowy w ortodoncji klinicznej staje się faktem, a nie sprawą przyszłości, czego zamierzamy dowodzić w kolejnych numerach MP.

Życzę pouczającej lektury.

Tomasz Stefańczyk

 

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności