Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Dimitris Mavreas - Samoligaturowanie u pacjentów z chorobami przyzębia: inne ujęcie.
Leczenie ortodontyczne było tradycyjnie skierowane do dzieci i młodzieży z dobrym stanem uzębienia. Od ponad dwóch dekad leczenia poszukują również dorośli, którzy oczekują odniesienia z niego korzyści. Przewlekłe zapalenie przyzębia jest częstą chorobą i może wystąpić w większości grup wiekowych, ale najbardziej rozpowszechnione jest wśród dorosłych i osób starszych. Choroby przyzębia były przez lata uznawane za przeciwwskazanie do leczenia ortodontycznego, ponieważ uważane były za dodatkowy czynnik mogący przyczynić się do szybkiej utraty zębów a wstępnym warunkiem zastosowania leczenia ortodontycznego jest zlikwidowanie poddziąsłowego stanu zapalnego. Leczenie ortodontyczne może nawet zwiększać prawdopodobieństwo zachowania i wyleczenia zniszczonego uzębienia. Zmiana w łuku zębowym może ułatwić utrzymanie higieny jamy ustnej i pozytywnie wpłynąć na wynik leczenia przyzębia, a zauważalna poprawa estetyczna może motywować osobę jeszcze bardziej do dbania o jamę ustną.
F. Ricter, U. Richter, E. Küffer, V. Keil - Leczenie wad zgryzu II klasy Angle’a za pomocą aparatu Herbsta z uwzględnieniem wpływu na staw skroniowo-żuchwowy.
Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie leczenia nieprawidłowego zgryzu za pomocą aparatu Herbsta ze szczególnym uwzględnieniem pozycji stawu skroniowo-żuchwowego po przeprowadzonej terapii. Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego przeprowadzone na 96 stawach skroniowo-żuchwowych, które przeprowadzono przed, bezpośrednio po zastosowaniu i po zdjęciu aparatu, wykazało jednoznacznie, że po zastosowanym leczeniu nie nastąpiły żadne istotne zmiany pozycji stawu skroniowo-żuchwowego w stosunku do stanu przed rozpoczęciem leczenia. Niniejsza praca wykazała, że leczenie z zastosowaniem aparatu Herbsta nie wywiera negatywnego wpływu na stawy skroniowo-żuchwowe.
Derek Mahony, Theodore Belfor - Medycyna anti-aging a leczenie aparatem ortodontycznym: podejście interdyscyplinarne.
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, jak zastosowanie wypełniaczy skórnych (w celu zmniejszenia linii zmarszczek i zagłębień skóry twarzy) w połączeniu z leczeniem aparatem ortodontycznym może służyć osiągnięciu pożądanej poprawy wyglądu tkanek miękkich twarzy. Na podstawie prezentacji przypadku pokażemy, jak zmiany objętości tkanek osiągnięte w tym złożonym podejściu terapeutycznym mogą skutkować pożądanym efektem w postaci uzyskania młodszego wyglądu.
Linda Kendrick - Patologia mowy a System TRAINERTM.
Logopeda jest często osobą pierwszego kontaktu w przypadku dzieci z problemami ustno-twarzowymi, ponieważ powstałe zaburzenie mowy jest objawem najbardziej zauważalnym przez rodziców i nauczycieli. Na tym etapie jest ważne postawienie trafnej diagnozy i zapewnienie właściwych informacji rodzinie tak, aby leczona była główna przyczyna a nie jedyne zaburzenie mowy. Często wymagane jest włączenie innych specjalistów, jak laryngolog, dentysta i/lub ortodonta.
 

Od Redaktora

Szanowni Czytelnicy,

Witam wszystkich po okresie letnich wakacji.
W ortodoncji zaczyna się kolejny okres leczenia pacjentów.

„Rozwój aparatów stałych napędzany jest pragnieniem omijania wad poprzednich systemów oraz wymaganiami coraz mniej cierpliwych pacjentów. Z tego powodu coraz bardziej skupia się on na tworzeniu indywidualnych aparatów stałych. Specyfika takiego leczenia zmierza w kierunku opracowania indywidualnych zamków lub stosowania typowych zamków z indywidualnie projektowanymi i doginanymi łukami.” To cytat z dr Proffit’a.

Tak naprawdę lekarz był i jest poddawany życzeniom pacjenta od zawsze. Różnica jest w możliwościach technologicznych a te są obecnie nieporównywalnie większe w stosunku do typowych aparatów stałych. Dzięki rozwojowi różnych technologii i ich adaptacji dla celów ortodontycznych lekarz może już wrócić do początków. Może koncentrować się na podstawowych swoich zainteresowaniach medycznych. I nie będzie to w sprzeczności z prowadzonym potem klinicznie leczeniem, kontrolą jakości, działaniem skierowanym na życzenia pacjenta. Jak było od zawsze.

Jakie są typowe zainteresowania lekarskie? To przypadki kliniczne, diagnostyka i planowanie leczenia, biomechanika i mechanika ortodontyczna, interdyscyplinarne i kompleksowe działania lekarza/y. Szybciej i dokładniej z przenikającymi się fazami diagnoza/plan/aparat/leczenie/kontrola jakości. To jest odpowiedź na życzenia pacjenta bez uszczerbku dla profesji lekarskiej. Z wykorzystaniem dostępnych technik i technologii.

Pierwszy artykuł dr D. Mavreas’a dotyczy takich spraw jak choroby przyzębia i leczenie ortodontyczne, przesunięcia zębów i mechanika lekkich sił.

Wady zgryzu klasy II, działanie aparatu Herbsta i relacja ze stawem skroniowo-żuchwowym to artykuł autorstwa dr F. i U. Richter.

Medycyna anty-aging i to w podejściu interdyscyplinarnym to artykuł dr D. Mahony’ego. Logopeda Linda Kendrick opisuje działania miofunkcjonalne aparatów typu trainer.

Ogłoszenie na końcu MP to cześć formalnych działań wymaganych w celu kontroli jakości.
Diagnoza/plan/aparat/leczenie/kontrola jakości – to rozwój obecnej ortodoncji i życzeń Pacjenta.

Życzę ciekawej lektury.
Tomasz Stefańczyk

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności