Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Daniel J. Rinchuse, Donald J. Rinchuse, Rupali Kapur-Wadhwab - Konstrukcja aparatu ortodontycznego.
W praktyce lekarza ortodonty, na jego decyzję o wyborze typu stałego aparatu wpływa często wiele czynników, najważniejszymi z nich są: jaki aparat był stosowany przez ortodontę w czasie stażu podyplomowego, jaki aparat stosuje jego obecny przełożony albo jaki aparat jest polecany przez jego ortodontycznego ‘guru’. Niektóre z tych czynników mają niewiele wspólnego z argumentami logicznymi lub dowodami naukowymi. Rozmowy prowadzone wśród ortodontów, szczególnie na spotkaniach o charakterze zawodowym, często polegają na zdawkowej wymianie zdań na temat tego, jakiego typu aparatów używają oni w swoich praktykach. Rzadko natomiast pada pytanie: „Dlaczego używasz akurat tego typu aparatu czy też zamka o danym rozmiarze szczeliny?” Czy mamy jednak jakieś dowody, logiczne argumenty przemawiające za tym, że warto przedkładać jeden typ aparatu nad inny?
K. Hero Breuning - Skuteczne przemieszczanie zębów z zastosowaniem nowych technologii w leczeniu indywidualizowanym.
W ciągu najbliższych kilku lat większość ortodontów będzie prawdopodobnie tworzyć plany leczenia i oceniać postępy terapii na drodze cyfrowej. Biorąc pod uwagę szybkie tempo rozwoju technologicznego, połączenie skanowania wewnątrzustnego, analizy cyfrowej ustawienia zębów, zamków i łuków na miarę oraz metody pośredniego klejenia, może wkrótce stać się to standardem w leczeniu ortodontycznym. Artykuł zawiera przegląd najnowszych osiągnięć w zakresie narzędzi i technologii planowania cyfrowego oraz skutecznego przeprowadzenia leczenia ortodontycznego. Wpływ szybkiego rozszerzania szczęki za pomocą aparatu opartego na zębach i tkankach miękkich oraz aparatu opartego na zębach na tkanki przyzębia: ocena za pomocą tomografii komputerowej. Daniela Gamba Garib, José Fernando Castanha Henriques, Guilherme Janson, Marcos Roberto de Freitas, Adriano Yacubian Fernandesd Siła dostarczana podczas szybkiej ekspansji szczęki (rapid maxillary expansion, RME) powoduje powstawanie obszarów nacisku na ozębną zębów, na których oparty jest aparat. W następstwie tego dochodzi do resorpcji kości, która może powodować niepożądany ruch zębów w tym samym kierunku. Celem badania było dokonanie oceny zmian powstających w przyzębiu w wyniku leczenia metodą RME aparatem opartym na zębach i tkankach miękkich oraz tylko na zębach za pomocą tomografii komputerowej.
Larry W. White, James E. Eckhart - Czynnościowe leczenie bezekstrakcyjne.
Koncepcja czynnościowego leczenia ortodontycznego zyskała uznanie wśród europejskich dentystów we wczesnych latach XX wieku, między innymi dzięki takim klinicystom, jak: Robin, Swartz, Andresen, Haupl, Herbst i Frankel. Poza Herbstem, większość badaczy polegała na leczeniu za pomocą ruchomych aparatów o różnorakich konstrukcjach. Amerykańscy ortodonci natomiast, poza chwilowymi flirtami z ruchomymi aparatami, nigdy tak naprawdę nie zaakceptowali ich na dłuższy czas i wciąż polegali na leczeniu wad zgryzu za pomocą aparatów stałych. Niemniej jednak aparaty stałe charakteryzują się pewną słabością w zakresie korekt nieprawidłowości w płaszczyźnie strzałkowej, takich jak wady klasy II i klasy III. Ortodonci muszą zaufać pacjentom, że będą oni nosili wyciągi elastyczne czy różnego rodzaju wyciągi zewnątrzustne, by osiągnąć pożądany rezultat.
Kamila Kocent, Anna Jankowska-Wika - Sprawozdanie z kursu pt.: „Leczenie pacjentów z II klasą szkieletową aparatami Herbsta”, Uta i Franz Richterowie, Poznań 2011.
Autorki opisują zalety i modyfikacje aparatu Herbsta oraz wskazania do stosowania i przebieg kliniczny leczenia, przedstawiony przez małżeństwo Utę i Franza Richter`ów na szkoleniu 14 i 15 października 2011 roku, organizowanym przez POLORTO. Kurs odbył się w Klinice Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
Tomasz Stefańczyk - Ekonomia turbulencji.
Bogacimy się czy ubożejemy? Odpowiedź na to pozornie proste pytanie nie jest jednak oczywista. Wszystko zależy od tego z jakiej perspektywy to obserwujemy. Jeśli jest to krótki okres czasu, to wyliczymy to na podstawie zysku, ale należy pamiętać, że pieniądze nie giną, tylko zmieniają właściciela. Z tej perspektywy dobremu klinicyście nie straszny żaden trend ekonomiczny. Nowi pacjenci, gotowi zapłacić za dobre leczenie będą dotąd, dopóki takie leczenie będzie oferowane. Ten artykuł przedstawia w jaki sposób wyróżnić swój gabinet, pokazać, że jest się dobrym klinicystą oraz jakie działania podjąć w celu podniesienia jakości leczenia.

Od Redaktora

Szanowni Czytelnicy,

Oddajemy do Waszych rąk zimowy numer MP.
Na koniec roku przygotowaliśmy artykuły, które można czytać w długie, spokojne, zimowe wieczory.
Nie oznacza to, że są nudne.

Dr Daniel Rinchuse opisuje znany każdemu praktykowi schemat doboru aparatu. Czy typowy aparat stały jest obecnie dobierany dla pacjenta? Czy może pacjent jest dobierany do aparatu? A może aparat jest dobierany z tego co akurat jest w szufladzie? Czy ma to znaczenie dla pacjenta? Na pewno. Czy ma to znaczenie dla lekarza? Na pewno. Jakość leczenia jest kontynuacją diagnozy, planu leczenia i mechaniki.

Dr Hero Brauning opisuje jak skutecznie implementować aktualne techniki cyfrowe do leczenia indywidualizowanego. Odpowiedź jest prosta – lekarz nie musi już być technikiem, a powinien być projektantem. A dobry projektant ortodontyczny opiera się na diagnozie, z niej wynika plan leczenia, a realizowany jest przez znaną lekarzowi mechanikę stosowanego rozwiązania oferowanego pacjentowi. Tylko tyle? Aż tyle.

Dr Daniela Gamba Garib’a opisuje wpływ szybkiego rozszerzania szczęki przy oparciu aparatu o zęby lub o zęby i tkanki miękkie. Jaka jest różnica w mechanice? Ocena planu leczenia i zastosowanej mechaniki oparta została o badanie CT.

Dr Larry White pisze o bezekstrakcyjnym leczeniu czynnościowym, nawet wtedy gdy preferowane byłoby usunięcie zębów. Jakie konkluzje wyniknęły po leczeniu? Przypadek jest opisany wewnątrz numeru. Jego plan leczenia i mechanika są przedstawione.

Kolejny artykuł to sprawozdanie dr Kamili Kocent i dr Anny Jakubowskiej - Wika z kursu poświęconego aparatom Herbsta – kto nie był niech żałuje. Chcesz zacząć używać Herbsta? Zapytaj swojego dostawcę jak to zrobić najkorzystniej i jakie są opcje?

Ekonomia turbulencji to artykuł mgr inż. Tomasza Stefańczyka – doświadczenie zawsze wygra z ceną. Nie ma innej opcji. A co robić w okresie przejściowym? Ograniczać wydatki, oszczędzać, poczekać na lepsze czasy, wzbogacenie się pacjentów? Co jest najlepszą sprawą jaką możesz zrobić dla powodzenia własnej praktyki? Artykuł zawiera kilka podpowiedzi z życia wziętych. Są one oparte na publikacjach w czasopismach Orthodontics Products i innych.

Życzę ciekawej lektury.
Tomasz Stefańczyk

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności