Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Antonio Gracco, Stephen Tracey - System Insignia - indywidualna terapia ortodontyczna.
System Insignia bazujący na indywidualnie wykonanych, dostosowanych do potrzeb pacjenta zamkach, łukach ortodontycznych i maskach transferowych pozwala na precyzyjne zdefiniowanie docelowej pozycji zębów w 3D z uwzględnieniem zarówno kontaktów w okluzji centralnej, jak i estetyki uśmiechu. Umożliwia on klinicystom współpracę interdyscyplinarną przy układaniu planu leczenia. Insignia daje możliwość lepszej komunikacji z pacjentami w trakcie ustalania planu leczenia. Przechowywane on-line lub off-line modele cyfrowe, symulacje w 3D, fotografie i zdjęcia rentgenowskie to przydatne i łatwo dostępne archiwum z dokumentacją przypadku każdego pacjenta. Ponadto praktycznie zbędnym staje się utrzymywanie dużego stanu zapasów zamków, pierścieni i łuków ortodontycznych przeznaczonych do leczenia różnego rodzaju przypadków.
Uta Richter - Interdyscyplinarna Koordynacja – Koncepcja Wielospecjalistycznego Leczenia Wad Szkieletowych.
W niniejszym artykule przedstawiona zostanie problematyka następowego, pooperacyjnego leczenia pacjentów z wadami szkieletowymi. Temu etapowi leczenia ortodontycznego należy poświęcić bowiem równie dużo uwagi, co procedurom przedoperacyjnym.
Roberto Rotundo, Michele Nieri, Gloria Iachetti, Jana Mervelt, Francesco Cairo, Tiziano Baccetti, Lorenzo Franchi, Giovanpaolo Pini Prato - Leczenie ubytków tkanek przyzębia metodami ortodontycznymi - przegląd systematyczny.
Opublikowano wiele prac na temat możliwości ortodontycznego leczenia ubytków tkanek przyzębia. Celem niniejszego przeglądu systematycznego jest ocena skuteczności leczenia ortodontycznego ubytków kostnych, recesji dziąsłowych i obnażeń furkacji. Do celów opracowania odpowiedniej strategii wyszukiwania prac wykorzystano arkusz oceny PICO. Do niniejszej pracy wykorzystano wyłącznie randomizowane badania kontrolne oraz przeglądy systematyczne. Wyszukiwania elektroniczne (obejmujące okres od stycznia 1966 r. do stycznia 2008 r.) oraz ręczne (obejmujące okres od stycznia 1966 r. do stycznia 2008 r.) przeprowadziły trzy niezależne osoby. Nie odrzucano prac ze względu na język publikacji. W badanym okresie nie wyszukano żadnych randomizowanych badań kontrolnych i przeglądów systematycznych, dlatego niemożliwe było przeprowadzenie metaanalizy. Ważne wydaje się zachęcenie badaczy do prowadzenia randomizowanych badań kontrolnych w celu określenia skuteczności wyłącznie ortodontycznego leczenia ubytków tkanek przyzębia bądź też w połączeniu z terapią periodontologiczną.
Marcela Sajkowska, Jolanta Sajkowska, Maria Kościuk-Perkowska - Agresywne zapalenie przyzębia w kontekście pacjenta ortodontycznego.
Agresywne zapalenie przyzębia jest rzadką chorobą struktur przyzębia, która może skutkować przedwczesną utratą zębów. Charakteryzuje się ono szybką destrukcją struktur podporowych zęba Postęp oraz zaawansowanie procesu zależy od kilku czynników, takich jak: czynnik immunologiczny, środowiskowy, mikrobiologiczny, genetyczny, jak również płeć, rasa oraz wiek. Pacjenci z AgP są narażeni na pogłębienie procesu podczas leczenia ortodontycznego. Staranna diagnostyka i rozsądnie prowadzone postępowanie mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia zmian. Leczenie ortodontyczne jest możliwe, ale powinno być poprzedzone terapią periodontologiczną.
Tomasz Stefańczyk - Kierunki rozwoju rozwiązań cyfrowych i jakościowych w medycynie ogólnej lub stomatologii.

Od Redaktora

 

Szanowni Czytelnicy,

Oddajemy do Waszych rąk wiosenny numer MP.

Zaczniemy od technologii cyfrowych w artykule A. Gracco i S. Tracey. Ta rzeczywistość wcale nie jest wirtualna. Wystarczy przeanalizować sposób pracy ortodonty od … początków w XVIII w. Jedyne co się zmieniło to narzędzia. Teraz zamiast set-up na modelu gipsowym, „obowiązuje” set-up na cyfrowo odwzorowanych zębach. Cały postęp w ortodoncji, każdy kolejny krok w rozwoju narzędzi (diagnostyka, metody lecznicze, planowanie, zamki, druty) to oczywisty wpływ na jakość i efektywność pracy lekarza. Słowo „obowiązuje” z poprzedniego zdania ma szerszy kontekst, w tym również prawno-formalny. Cyfryzacja już „obowiązuje” formalnie. Podlega jeszcze tylko dość krótkiemu okresowi przejściowemu. Po nim będzie jedynym sposobem pracy lekarza. Czy to przeszkadza, że używamy już jako jedynego telefonu komórkowego, ipada, iphona, … zamiast pocztyliona z zalakowaną kopertą? Artykuł wyjaśnia na czym polega Insignia i jak wykorzystać cyfrową ortodoncję.

U. Richter prezentuje drugą część artykułu opisującego koncepcję wielospecjalistycznego leczenia wad szkieletowych. Pytania: Kiedy? Dlaczego? Jak? oraz przypadki kliniczne stanowią przedmiot rozważań. Mogę dodać, że wielospecjalistyczne działanie jest dużo łatwiejsze przy wykorzystaniu nowoczesnych metod pracy. Motywowanie pacjenta jest jedną z konieczności w pracy lekarza, lekarza ortodonty. Przy cyfrowej organizacji pracy, wizualizacji, wymianie plików przez Internet może to być łatwiejsze każdego lekarza. A przy zwiększonej konkurencji i świadomości pacjenta, czy może być inaczej po “staremu”?

R. Rotundo i współautorzy przedstawiają informacje o leczeniu ortodontycznym ubytków tkanek przyzębia. Ta retrospektywa oprócz kwestii merytorycznych może być przydatna do interdyscyplinarnej komunikacji pomiędzy ortodontą i innymi specjalistami.

Lekarze w Polsce już mieli okazję wysłuchać wykładów R. Rotundo i T. Bassarelli w zakresie działań perio (Rotundo) i ortodontycznych (Bassarelli) we współpracy dwuspecjalistycznej pomiędzy lekarzami.

Zespół autorów kierowanych przez M. Sajkowską opisuje w artykule agresywne zapalenie przyzębia. Postępowanie dwuspecjalistyczne w ortodoncji okazuje się możliwe i bezpieczne dla pacjenta i lekarza.

T. Stefańczyk omawia kierunki, w których rozwijają się technologie cyfrowe w medycynie w kontekście przepisów prawa. Słowo zachęty brzmi: zrób coś, kiedy jeszcze możesz, a nie kiedy już musisz. Inna przyjemność i nakłady. Poza tym cykl pracy ortodonty to przecież 2 lata. „Dzisiaj” dla ortodonty to 2014 rok.

Życzę ciekawej lektury.
Tomasz Stefańczyk

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności