Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Bjorn Ludwig – Moderator, J. Clifton Aleksander, Vittorio Cacciafesta, Didier Fillon, Alfredo Gilbert, Randall C. Moles, Mario E. Paz, Silvia M. Silli, Kyoto Takemoto - Okrągły stół Journal of Clinical Orthodontics. Lingualne aparaty ortodontyczne. Część 2.
 
Anna Komorowska - Aparaty ortodontyczne. Część I.
 
Straty Righellis, L. Douglas Knight - Osiąganie doskonałości funkcjonalnej i estetycznej: rewitalizacja udowodnionej filozofii leczenia.
Stworzenie praktyki wykorzystującej system FACE Tx™ i odnoszącej sukcesy jest ważną korzyścią wynikającą z zastosowania tej metody. Rozwój umiejętności koniecznych z punktu widzenia pracy i funkcjonowania w interdyscyplinarnym zespole leczącym według wytycznych systemu FACE Tx™ sprawia, że zespół taki jest w stanie podjąć leczenie znacznie bardziej skomplikowanych przypadków, aniżeli byłoby to możliwe w przypadku lekarza działającego samodzielnie. Dzięki takiej współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin (protetykami, periodontologami, lekarzami stomatologii estetycznej i ogólnej oraz chirurgami), którzy wyznają te same zasady dotyczące pozycjonowania zębów i funkcji łuków zębowych, powstaje podstawa wiedzy o tym, jak leczyć, by uzyskiwać przewidywalne, optymalne rezultaty we właściwym czasie, wychodząc jednocześnie naprzeciw, czy nawet przekraczając oczekiwania pacjentów.
Alan Bagden - Fenomen techniki niskiego tarcia: współczesny stan wiedzy. System Damona - uproszczona mechanika.
System pasywnych, samoligaturujących zamków Damona® jest techniką leczenia ortodontycznego bazującą na zaletach zamka o takiej konstrukcji, która umożliwia mniejsze klinowanie się łuku ortodontycznego w zamku i – w konsekwencji – bardziej wydajne generowanie sił przesuwających zęby. W Systemie Damona udało się połączyć koncepcję pasywnych, samoligaturujących zamków z zaawansowaną technologią nowoczesnych łuków. Szczególne właściwości takich drutów pomagają dodatkowo w dostarczaniu ciągłych, słabych sił przez cały czas trwania leczenia. Scalenie tych dwóch elementów skutkuje zwiększeniem efektywności ruchów zębów.
Grzegorz Zwoliński - Elektroniczna dokumentacja medyczna – korzyści wynikające z jej wprowadzenie.
Tworzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej w tradycyjnej formie to duże wyzwanie dla placówek służby zdrowia. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzą jednak nowoczesne technologie, umożliwiające prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Od Redaktora

Szanowni Czytelnicy,

Oddajemy do Waszych rąk zimowy numer MP.

W tym numerze kontynuujemy dyskusję grupy lekarzy, prowadzoną w ramach „Okrągłego stołu” i traktującą o aparatach lingualnych. Dotyka ona nie tylko aspektów medycznych, ale przede wszystkim pokazuje sposoby pracy lekarza i praktyki. W tej części można się będzie zapoznać z historycznymi już, z punktu widzenia współczesnych technologii, sposobami pozycjonowania zamków oraz rozwojem komputerowych możliwości wspomagania pracy lekarza. Warto wiedzieć jak wyglądały (historycznie) metody komputerowe wspomagania pracy ortodonty. Wyjaśni się tym samym dlaczego nie mogły się rozpowszechnić w świecie ‘analogowym’ w którym żyjemy (do nadal). Historyczny już opis sekwencji łuków oraz skojarzone leczenia z alignerami dopełnia obrazu. Na szczęście nikt z czytelników nie musi ćwiczyć tego wszystkiego na sobie (nie wszystkie omawiane rozwiązania się sprawdziły i przyjęły powszechnie w działaniach klinicznych), aby wybrać już teraz lub w niedalekiej przyszłości wspomaganie cyfrowe w ortodoncji jako metodę pracy swojej praktyki.

Indywidualnie Projektowana Ortodoncja , IPO® wspomoże każdego lekarza, który uzna za stosowne iść z rozwojem technologii ortodontycznych. To rozwiązanie już niebawem zostanie zaprezentowane lekarzom w Polsce. Technika staje się przyjazna dla lekarzy a wspomaganie procesu leczenia coraz łatwiejsze.

Artykuł Anny Komorowskiej dokonuje retrospektywy technik ortodontycznych aż do czasów współczesnych uwzględniając w nich Polskę. Zwarta informacja umożliwia koncentrację na zasadniczych sprawach ograniczeń i możliwości pokoleń ortodontów oraz przewag ich następców korzystających z nowocześniejszych rozwiązań. Sprawy, które stają się oczywiste po przeczytaniu artykułu dają spojrzenie z dystansu na to, co już jest za” specjalistami a co jest „przed” nimi.

Artykuł S. Righellis i L. D. Knight opisuje skonsolidowane działanie ortodonty w ramach leczenia interdyscyplinarnego. W zakresie współpracy ortodonta-chirurg.. Leczenie bardziej skomplikowanych przypadków to przyszłość specjalistów. Łatwiejsze przypadki nie zawsze trafią do specjalisty tak jak to ma miejsce obecnie. Może warto przemyśleć jaką przyjąć filozofię rozwoju własnej praktyki? System FACE jest jedną z odpowiedzi na tak postawione pytanie. Artykuł opisuje jak osiągać doskonałość funkcjonalną i estetyczną w oparciu o FACE.

Oczywiście w warunkach rozproszonych geograficznie praktyk i specjalistów z różnych dziedzin stomatologii też się da osiągnąć ten cel. Pod warunkiem prawidłowej i zrozumiałej dla obu stron (wizualizacja VTO i STO w tym samym czasie) wymiany informacji diagnostycznych oraz zaleceń (planów) leczniczych przez lekarza prowadzącego – ortodontę. Również w tym aspekcie techniki cad/cam jako wizualizujące wspomagają rozwój praktyki specjalisty. Z FACE Tx ™ związane są takie uznane nazwiska jak R.Cocconi, J. Ayala, D. Martin, M. Raffaini. Wspomagani są oni najlepszymi (łatwymi do wdrożenia klinicznego) technologiami.

Artykuł A. Bagdena opisuje współczesny stan wiedzy o mechanice niskiego tarcia. Wytyczne doświadczonego klinicysty i wykładowcy mogą się przydać. Nie ma technologii zastępującej lekarza. Technologia i zasady pracy tylko go wspomagają. Lekarz nie osiągnie sukcesu na który może liczyć w warunkach klinicznych oraz wzrastającej konkurencji bez korzystania z coraz lepszych technologii.

Artykuł G. Zwolińskiego dotyczy obowiązku wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej do systemu ochrony zdrowia w Polsce. Proces wdrażania rozwiązań realizujących te zadania już się rozpoczął i jest nieunikniony. Do jego wprowadzenia są zobowiązane placówki służby zdrowia a termin graniczny to 1 sierpnia 2014 roku. Jakie są korzyści prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz jakie praktyk ma wyzwania (świadomość wyzwań) opisuje ten artykuł. Życzę ciekawej lektury.

Życzę ciekawej lektury.
Tomasz Stefańczyk

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności