Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Ramon Perera - Korekta za pomocą wczesnych wyciągów elastycznych zgryzu krzyżowego przedniego spowodowanego utratą zębów.
W artykule omówiono, jak dzięki sile generowanej przez wczesne wyciągi elastyczne w ciągu 17 miesięcy leczenia osiągnięto wszystkie jego cele: skorygowano III klasę kłową oraz zgryz krzyżowy przedni bez otwierania żadnych przestrzeni w łuku górnym czy ekstrakcji w łuku dolnym. W opisanym przypadku osiągnięto okluzję czynnościową i doprowadzono do znacznej poprawy estetyki twarzy pacjentki.
Antonio Gracco, Ivano Maltoni, Manuela Malton, Lucia Zoli - Sprowadzenie do łuku górnego kła zatrzymanego w położeniu policzkowym z zastosowaniem metody zamkniętego wyrzynania i trakcji z wykorzystaniem łuku ortodontycznego.
Problem zatrzymanych zębów dotyczy od 25% do 50% populacji ogólnej1, przy czym występowanie zatrzymanych kłów górnych szacuje się na 0,92%-4,3%. Zjawisko zatrzymania zębów może w niektórych przypadkach być idiopatyczne lub rozwijać się na podłożu jatrogennym. Zjawisko zatrzymania zębów jest również kojarzone z pewnymi zespołami wad, a zatrzymanie kłów w podniebiennym położeniu często występuje rodzinnie. Podniebienne zatrzymanie kła jest częstsze, aniżeli zatrzymanie przedsionkowe, stanowiąc 85% wszystkich przypadków zatrzymania kłów górnych.
Enrico Pasin - Leczenie wad klasy II za pomocą aparatu BioBiteCorrector®.
Aparat Herbsta, jako najstarszy stały aparat przeznaczony do leczenia wad klasy II, można bez wątpienia uważać za standard w ich leczeniu, ponieważ za jego pomocą można z powodzeniem wyleczyć nawet trudne przypadki. Dlatego też przy konstruowaniu aparatu BioBiteCorrector wykorzystano zasadę leczenia czynnościowego wywodzącą się z idei aparatu Herbsta. Aparat ten nie wykorzystuje aktywnej siły nacisku, ponieważ, podobnie jak aparat Herbsta, stale przesuwa żuchwę do wyznaczonej przez lekarza pozycji. W związku z tym po założeniu aparatu BioBiteCorrector pacjent nie ma możliwości cofnięcia żuchwy do jej nawykowej, dotylnej pozycji.
Rafael Garcia Espejo, Juana Ma Ruiz Rodriguez - Przegląd przypadków.
W artykule opisano 3 różne przypadki lecznicze, które były prowadzone z wykorzystaniem zamków Systemu Damona. Przypadek pierwszy dotyczył wytworzenia przestrzeni w przypadku agenezji zęba i mikrodoncji. W wyniku leczenia osiągnięte zostały wszystkie cele i uzyskano okluzję czynnościową z odpowiednim nachyleniem zębów i nieznacznym poszerzeniem górnego łuku zębowego. Przypadek drugi to leczenie zgryzu głębokiego przy pomocy wyciągów elastycznych. Wynikiem była rozbudowa środkowego odcinka twarzy i zwiększenie jego podparcia, objętości warg oraz optymalny stosunek wargi górnej do dolnej. Przypadek trzeci dotyczył leczenia niechirurgicznego i bezekstrakcyjnego wady szkieletowej klasy III u dorosłego pacjenta. W wyniku leczenia uzyskano okluzję czynnościową po korekcji wady klasy III oraz harmonizację rysów twarzy, poprawę pionowego wymiaru środkowego piętra twarzy i poszerzenie górnego łuku w celu całkowitego wypełnienia korytarzy policzkowych.

Od Redaktora

Szanowni Czytelnicy,

oddajemy do Waszych rąk wiosenny numer MP.

Przygotowaliśmy 4 artykuły, w których koncentrujemy się głównie na aspektach klinicznych.
Przypadki, przypadki, przypadki.

Dr Ramon Perera omawia przypadek pacjentki klasy III. Plan leczenia, poszczególne etapy i zastosowane mechanizmy do aparatu. Diagnoza, plan leczenia i wynik kliniczny dla precyzyjnie zaplanowanych oraz wykonanych czynności lekarza.

Dr Antonio Gracco i inni opisują mechanikę sprowadzania zatrzymanego kła do łuku zębowego szczęki. Jest to z jednej strony powszechnie występujący stan u pacjentów, ponieważ aż 25%-50% wad zgryzu to zęby ekotopowe. Z drugiej strony zatrzymane kły górne to tylko 1%-5% występujących przypadków. Warto zapoznać się z tym artykułem, zwłaszcza, że opisano w nim bezpośrednią trakcję ortodontyczną z użyciem cienkiego drutu.

Dr Enrico Pasin opisuje przypadek pacjenta z wadą klasy II leczonego aparatem BioBiteCorector, którego działanie opiera się na zasadzie znanej z działania aparatu Herbsta.

Dr Rafael Garcia Espejo i dr Juana Ma Ruiz Rodriguez opisują trzy przypadki z rożnymi klasami zębowymi (klasa I, II i III) z wykorzystaniem mechaniki pasywnego systemu samoligaturującego. Omówienie tych przypadków oraz szczegółowy opis planu i przebiegu leczenia powinny okazać się interesujące dla każdego lekarza.

Życzę ciekawej lektury.
Tomasz Stefańczyk

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności