Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Jeffrey T. Kozlowski - Nowa era ortodoncji cyfrowej.
Prawidłowe leczenie ortodontyczne techniką łuku prostego wymagałoby stosowania aparatów skonstruowanych specjalnie dla danego pacjenta na podstawie indywidualnych cech anatomicznych. Obecnie, dzięki postępowi w zakresie oprogramowania komputerowego oraz skanowania i wytwarzania cyfrowego, taka idea stała się rzeczywistością i praktyczną możliwością dla Twojej praktyki ortodontycznej. Indywidualnie projektowany aparat systemu InsigniaTM jest pierwszym aparatem, którego działanie oparte jest na zasadzie techniki łuku prostego. Składa się on z dwu komponentów: elementów aparatu - zamków, łuków i pozycjonerów oraz oprogramowania do trójwymiarowego wirtualnego planowania leczenia w czasie rzeczywistym.
Rafael Garcia Espejo, Juana Ma Ruiz Rodriguez - Prezentacja przypadku klinicznego: Niechirurgiczne Leczenie Zgryzu Otwartego Szkieletowego z Klasą III.
W prezentowanym przypadku klinicznym dr Espejo i dr Rodriguez zastosowali system pasywnego samoligaturowania (PSL) i zaawansowane technologicznie łuki, którym przypisują intensyfikację procesu fizjolo-gicznej rozbudowy łuku zębowego w wymiarze poprzecznym, niezbędnej w leczeniu zgryzów otwartych, natomiast wyciągom elastycznym przypisali w tym zakresie rolę drugorzędną. W ich praktyce klinicznej wspomniane instrumentarium powoduje generowanie dodatkowej przestrzeni w sklepieniu przedsionka podniebienia, co pozwala na samoistną repozycję języka z dala od strefy międzyokluzyjnej i wspomaga proces remodelingu obszaru zębowo-wyrostkowego, co jest kluczowe dla umożliwienia zamykania się zgryzu. Ważnym aspektem w uzyskaniu takich rezultatów w zaledwie 12 miesięcy było precyzyjne pozycjonowanie zamków i zastosowanie generujących niskie tarcie (fioletowych) łuków TMA, które zapewniły uzyskanie prawidłowego zaguzkowania.
Jolanta Sajkowska, Marcela Sajkowska - Zastosowanie cyfrowej fotografii stomatologicznej w ortodoncji.
Fotografia kliniczna pacjentów od wielu lat jest standardem diagnostyki w ortodoncji na świecie. Obecnie również w Polsce w wielu praktykach ortodontycznych fotografia stomatologiczna stała się już jednym ze standardów postępowania.
Morton S. Wintner - Prezentacja przypadku. Wielospecjalistyczne leczenie trudnego przypadku znacznie przemieszczonego kła żuchwy: obserwacja długoczasowa.
Wraz z udoskonalaniem technik chirurgicznego odsłaniania zębów zatrzymanych oraz augmentacji i regeneracji tkanek, rokowanie w leczeniu takich trudnych przypadków jest coraz korzystniejsze. Prawidłowa diagnoza, postępowanie chirurgiczne i zastosowanie biomechaniki ortodontycznej są czynnikami niezbędnymi do uzyskania fizjologii w aspekcie śluzówkowo-dziąsłowym. W niniejszym artykule opisano leczenie przypadku zatrzymanego i znacznie przemieszczonego prawego kła żuchwy z 18-letnim okresem obserwacji.

Od Redaktora

Szanowni Czytelnicy,

Oddajemy do Waszych rąk wiosenny numer MP.

Leczenie interdyscyplinarne to przyszłość ortodoncji. Oczywiście tam gdzie jest to możliwe (dostępność usługi w praktyce) i konieczne (diagnoza i plan leczenia pacjenta).

Leczenia prostsze i tańsze są już dostępne w coraz większej liczbie praktyk, nie koniecznie specjalistycznych. Ten trend będzie się jedynie pogłębiał. Jest to efekt obniżenia cen na produkty ortodontyczne, ich promowania i łatwej dostępności. Konkurencji, która cieszy ortodontę zarazem wprowadza zmiany w dotychczasowym pojmowaniu zakresu „obowiązków” praktyki ortodontycznej. Zatem interdyscyplinarność i związana z nią cyfryzacja to kierunek rozwoju dla najlepszych.

Dr J. Kozłowski w artykule Nowa era ortodoncji cyfrowej opisuje na przykładzie Insignia co mogą oferować lekarze specjaliści jeśli potrafią wykorzystać rozwiązania CAD/CAM. W MP wielokrotnie poruszaliśmy ten temat z wielu punktów widzenia. Myślę, że obecnie nie ma potrzeby żeby kogokolwiek jeszcze przekonywać do korzyści klinicznych i ekonomicznych wspomagania komputerowego ortodonty. Każdy może podjąć decyzję o stosowaniu Indywidualnie Projektowanych Aparatów (IPA). Ze szczególną łatwością dostępnych w Polsce dzięki cyfrowym modelom diagnostycznym z Ortolab. Komputerowo wspomagane projekto-wanie aparatów i komputerowo wspomagane wykonanie aparatów łączą się w precyzyjnych technikach klejenia pośredniego dzięki drukarkom 3D. Przyszłe ich połączenie ze skanerami wewnątrzustnymi, obniżające się ceny tych urządzeń spowodują kolejne duże szanse dla otwartych umysłów w ortodoncji.

Dzięki technikom CAD/CAM pojawia się teraz możliwość nie tylko dla IPA, ale też dla działań interdyscyplinarnych (współpracy z chirurgami szczękowymi, implantologiami) na terenie oferty praktyki ortodontycznej. Ortodonci w łatwy i kontrolowany sposób mogą już uzupełniać ofertę np. o zabiegi chirurgiczne nawet jeśli ich praktyki są oddalone geograficznie od dotychczasowych „centrów” i do tej pory wydawało się to bardzo utrudnione.

Dr R. Espejo przedstawia przypadek klasy III leczony niechirurgicznie. Warto poznać granicę technologii ortodontycznych.

Dr J. Sajkowska przedstawia i przypomina o standardzie w fotografii cyfrowej. Bez standardu w dokumentacji nie ma mowy o korzystaniu z postępu technologicznego.

Dr M. Winter opisuje wielospecjalistyczne leczenie trudnego przypadku. Periodontolodzy należą też do grupy „zainteresowania” ze strony ortodontów ze względu na rysującą się przyszłość ortodoncji. Kompleksowa oferta dla pacjenta to inaczej leczenie interdyscyplinarne.

Dr A. Kansal podpowiada jak wykonać i stosować bezpieczną separację zębów trzonowych.

Życzę ciekawej lektury.
Tomasz Stefańczyk

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności