Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Matheus Melo Pithon - Korekcja asymetrii przy pomocy jigów poślizgowych i miniimplantów
Mechanika leczenia asymetrii stanowi często duże wyzwanie ze względu na wydłużenie całkowitego czasu leczenia, co szczególnie dotyczy skrajnych przypadków wymagających jednostronnych ekstrakcji lub przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego.1,2 Istnieje poważne ryzyko wystąpienia niekorzystnych skutków ubocznych, jeżeli nie przeprowadzi się szczegółowej, trójwymiarowej analizy sił przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego. W przypadku nieprawidłowego rozpoznania asymetrii, rokowanie leczenia ulega znacznemu pogorszeniu.3,4 Zakotwienie szkieletowe umożliwia bardziej skomplikowane przesunięcia zębów, jak np. intruzję, dystalizację i mezjalizację trzonowców, przy mniejszych niepożądanych ruchach wzajemnych zębów. W niniejszym artykule opisano leczenie pacjentki z wadą klasy II i asymetrią w obu łukach zębowych przy pomocy miniimplantów ortodontycznych.
Kiyoshi Tai, Jae Hyun Park, Masahiro Tanino, Kazuhisa Ikeda - Zębowo-wyrostkowa protruzja dwuszczękowa leczona przy pomocy aparatów lingualnych i zakotwienia szkieletowego
Zębowo-wyrostkowa protruzja dwuszczękowa charakteryzuje się wychyleniem siekaczy górnych i dolnych, czego konsekwencją są wysunięte do przodu wargi i wypukły profil twarzy.1,2 Obserwuje się ją we wszystkich grupach etnicznych, jednak najczęściej jest spotykana w populacji afroamerykańskiej1,3 i azjatyckiej.4  Ze względu na negatywną percepcję protruzyjnej pozycji zębów i warg w wielu kulturach pacjenci z protruzją dwuszczękową często zwracają się do ortodontów z prośbą o pomoc. Tradycyjne leczenie tej wady polegało na ekstrakcji wszystkich pierwszych przedtrzonowców, następnie retrakcji zębów przednich z wykorzystaniem maksymalnego zakotwienia w celu uzyskania pożądanych zmian w uzębieniu i profilu tkanek miękkich.
Darya Dabiri, Michael Nedley, Reginald Baugh, Adnre Haerian - Przypadek odmy podskórnej po zabiegu stomatologicznym z użyciem lasera
Odma podskórna (ang. subcutaneous emphysema, SCE), definiowana jako przedostanie się gazu do przestrzeni tkankowych lub międzypowięziowych,1 jest rzadkim powikłaniem zabiegów stomatologi-cznych, zazwyczaj związanym z użyciem końcówek turbinowych lub dmuchawki w trakcie chirurgicznej ekstrakcji zębów, leczenia endodontycznego lub zabiegów odtwórczych.2-6 Do typowych objawów należą szybko rozwijający się obrzęk, rumień i krepitacja. 7 W momencie wystąpienia SCE można pomylić z reakcją anafilaktyczną. Odróżnienie od siebie tych dwóch jednostek ma duże znaczenie, ponieważ postępowanie lecznicze w obu przypadkach jest odmienne.8 Pomimo że SCE rzadko powoduje długoterminowe powikłania, wczesne rozpoznanie ma istotne znaczenie, aby wdrożyć odpowiednie postępowanie, zwłaszcza kiedy może dojść do zajęcia przestrzeni przytchawiczej, śródpiersia lub klatki piersiowej. Pacjentów z poważnym klinicznie przebiegiem SCE należy dokładnie obserwować pod kątem wydolności oddechowej i krążenia przed zwolnieniem do domu. Chociaż objawy SCE mogą być niepokojące, to w większości przypadków ustępuje ona samoistnie w ciągu niecałego tygodnia bez powikłań. Całkowita rekonwalescencja zajmuje od 7 do 10 dni. W niniejszym artykule opisano przypadek młodego pacjenta, u którego SCE powstała po zabiegu laserowym ze wskazań ortodontycznych.
Murat Caglaroglu, Ibrahim Erhan Gelgor - Technika mikroabrazji do leczenia demineralizacji po zdjęciu aparatów ortodontycznych
W niniejszym artykule przedstawiono skuteczną i praktyczną technikę mikroabrazji do usuwania zmian typu białej plamy oraz przebarwień, które są ograniczone do cienkiej warstwy tkanek zębów, i nie powoduje znaczącej utraty szkliwa.
Biuletyn adhezji Reliance Orthodontics, Inc.

Od Redaktora

 

Szanowni Czytelnicy,

Oddajemy do Waszych rąk jesienny numer MP.

Bieżące wydanie to przypadki, jeszcze raz przypadki i informacje „tips&tricks”.

Matheus M. Pithin opisuje przypadek korekcji asymetrii , wskazuje cele i opisuje pro-wadzone leczenie u 42 letniej pacjentki. Wykorzystuje mechanizm poślizgowy jig (prowadnica) i zakotwień mini implantami. Specjaliści ortodoncji ocenią samodzielnie brak konieczności ekstrakcji zębów w tym wypadku.

Kyoshi Tai, Jae H. Park i inni prezentują przypadek dwuszczękowej protruzji 
leczonej techniką lingualną ze wspomaganiem w zakotwieniach szkieletowych. 

Daria Dabiri, Michael Nedley i inni opisują przypadek odmy podskórnej po zastoso-waniu lasera do zabiegu usunięcia tkanek pokrywających ząb. Jest to bardzo mało prawdopodobny przypadek, lecz się zdarzył.

Murat Caglaroglu , Ibrahim E. Gelgor opisują procedury i zabieg wykonany w technice mikroabrazji po leczeniu ortodontycznym. Zastosowano ją jako bezpieczną do leczenia plam i przebarwień po zdjęciu stałego aparatu ortodontycznego.

Końcowy artykuł to biuletyn adhezji. Opisano w nim wiele nietypowych przypadków lub szczegółów. Warto przeczytać tę skarbnicę podpowiedzi.

Zachęcamy polskich czytelników, lekarzy do publikacji swoich przypadków na łamach MP.

Życzę ciekawej lektury.
Tomasz Stefańczyk

 

 

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności