Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Michael C. Alpern - Kontrola dzięki samoligaturowaniu
Zamki samoligaturujące oraz druty ortodontyczne o przekroju kwadratowym są stosowane w celu skrócenia czasu leczenia, a także zwiększenia komfortu pacjenta. Niniejszy przypadek kliniczny dotyczy zamków samoligaturujących In-Ovation “R” (“Reduced” oznaczonych jako zamki “R”; Dentsply GAC International, Bohemia, NY 11716) stosowanych z drutami kwadratowymi w celu zoptymalizowania efektu leczenia. Porównano okres całkowity terapii pacjentów leczonych zamkami “R” i drutami kwadratowymi z terapią pacjentów leczonych metodą ligaturowania tradycyjnego ligaturami stalowymi, z zamkami typu edgewise z zadanymi wcześniej wartościami. Pacjenci leczeni zamkami samoligaturującymi kończyli leczenie przeciętnie 5,7 miesięcy wcześniej (średnio po 19 miesiącach) niż pacjenci poddani leczeniu tradycyjnemu. Połączenie zamków samoligaturujących z drutami kwadratowymi zoptymalizowało ortodontyczną terapię mechaniczną przez zindywidualizowanie przesunięć zębów w 3 wymiarach. Ekspansję podniebienia wykonywano metodą niechirurgiczną przez rozrywanie szwu podniebiennego systemem mocowanej adhezyjnie płytki zgryzowej, po której stosowano belkę podniebienną Cetlina (GAC International) w celu wykonania korekty u pacjentów z niewystarczającą szerokością szczęki/żuchwy. Połączenie zamków samoligaturujących z drutami niklowo-tytanowymi oraz beta-tytanowymi umożliwiło leczenie większej liczby pacjentów w krótszym czasie przy zachowaniu stabilnych rezultatów końcowych. (Semin Orthod 2008; 14:73-86.) © 2008 Elsevier Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dimitris Mavreas - Klasa III - leczenie zgryzu otwartego systemem Damona; połączenie dostępnych opcji terapeutycznych.
Można z dużym poziomem rozsądku przyjąć, że podejście czysto ortodontyczne, wykorzystujące niektóre zasady stosowane w przeszłości oraz wzbogacone i wsparte różnymi metodami dostępnymi obecnie, np. w systemie Damona, mogłoby zapewnić efektywne leczenie klasy III czy przypadków zgryzu otwartego w odcinku przednim i bocznym, tak jak w opisanym poniżej przypadku.
Enrico Pasin - Aparat również do specjalnych przypadków?
Zasada działania BBC odpowiada klasycznemu aparatowi zawiasowemu Herbsta, to znaczy po założeniu aparatu pacjent nie ma możliwości ustawienia żuchwy w pozycji dotylnej. Ponieważ aparat nie został zaopatrzony w sprężynę, pozycja żuchwy zostaje ustalona jedynie poprzez długość elementów zawiasowych. W przeciwieństwie do klasycznego aparatu zawiasowego Herbsta, aparat BBC posiada przegub kulowy w szczęce i żuchwie. Za pomocą aparatu BioBiteCorrector można z powodzeniem leczyć wszystkie postacie i stopnie nasilenia wad klasy II wg Angle’a.
Mladen Kuftinec - Z Archiwum Mojej Praktyki Odpowiednie wykorzystanie nowoczesnego materiału: łuki BioForce
Łuki BioForce posiadają unikalne właściwości dostarczania niezwykle dokładnych i biologicznie odpowiednich sił, aby optymalnie przemieszczać zęby w różnych odcinkach łuku zębowego. Razem z samoligaturującymi zamkami (takimi jak In-Ovation R lub jego ceramiczna wersja In-Ovation C) łuki te mają możliwość zapewnienia wspaniałych wyników leczenia bez powodowania wielu efektów ubocznych, standardowo związanych ze stosowaniem łuków o innym składzie chemicznym. Łuki BioForce są wytworem zaawansowanej technologii high-tech, zdolnym do osiągania rewelacyjnych wyników leczenia.

Od Redaktora

Szanowni Czytelnicy,

Rozpoczynamy 15 rok publikacji czasopisma „Moja Praktyka”.
Czasopismo jest od lat punktowane w KBN i bazie Index Copernicus.
Oznacza to jego ciągłą i dobrą reputację treści naukowych i klinicznych.
Kontynuując zatem tę tradycję, przygotowaliśmy wiosenny numer MP.

Chciałbym poinformować o zmianie w składzie redakcji MP.
Mam zaszczyt przedstawić członka redakcji Pana Prof. Felice Festa, który jest Dziekanem Wydziału
Ortodontycznego i Gnatologicznego na Uniwersytecie Chieti.

Michael C. Alpern opisał temat kontroli przy korzystaniu z zamków samoligaturujących. Czy można kontrolować i jak optymalizować efekty leczenia? Porównanie okresu leczenia i informacja o możliwej kontroli uzupełniana jest opisem przypadku ortodontycznego. Plan leczenia uwzględnia makro-estetykę, mini-estetykę, mikro-estetykę.

Dimitris Mavreas opisuje przypadek zgryzu otwartego i to w klasie III oraz kontrolę rotacji kłów dzięki precyzyjnemu kształtowi podstaw zamków. Możliwe? Tak. Powtarzalne? Tak. Oczywiście całe leczenie.

Enrico Pasin to autor artykułu o aparacie zawiasowym typu Herbst. Opis pracy tego aparatu, sposoby moco-wania i zastosowanie są myślą przewodnią tekstu. Czyli krótko o leczeniu wad klasy II.

Mladen Kuftinec opisuje, jak sprowadzać siły ortodontyczne do pożądanego poziomu bez powodowania efektów ubocznych wzdłuż całego łuku zębowego. Oczywiście podstawą do tego były pionierskie badania
dr. Jarabaka oraz rozwój technologii metalurgicznych.
Zachęcamy czytelników, lekarzy do publikacji swoich przypadków na łamach MP.
Życzę ciekawej lektury.
Tomasz Stefańczyk

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności