Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nicole R. Scheffler, DDS, MS, William R. Proffit, DDS, PhD - Wspomagana mini-implantami ortodontycznymi intruzja zębów w odcinkach bocznych w przebiegu leczenia zgryzu otwartego przedniego
Konwencjonalne leczenie szkieletowego zgryzu otwartego przedniego polega na chirurgicznej repozycji bocznego odcinka szczęki ku górze. Pozwala to na rotację żuchwy do przodu i do góry, zamknięcie zgryzu otwartego w odcinku przednim, zmniejsza przednią wysokość twarzy oraz poprawia pozycję punktu Pogonion. Podobna górno-doprzednia rotacja żuchwy została uzyskana przez intruzję zębów odcinka bocznego przy pomocy  elementów tymczasowego zakotwienia szkieletowego (z ang. TADs - temporary  anchorage devices), przede wszystkim miniśrub lub minipłytek.1-7 Intruzja z zastosowaniem TAD jest mniej inwazyjną metodą leczenia zgryzów otwartych szkieletowych o średnim poziomie nasilenia z jednoczesną minimalizacją ryzyka i kosztów, jakie towarzyszą zabiegom chirurgii ortognatycznej. Efektem ubocznym umieszczenia TAD lub przyłożenia siły intrudującej może być dopoliczkowe lub dojęzykowe przechylanie zębów bocznych. Artykuł ten prezentuje zastosowanie szyny okluzyjnej do kontroli ruchu uzębienia w płaszczyźnie poprzecznej oraz do bardziej efektywnego zamykania zgryzu otwartego w odcinku przednim. Choć ciężkie przypadki zgryzu otwartego szkieletowego powinny być poddane leczeniu chirurgicznemu, wiele trudnych przypadków może zostać z sukcesem wyleczonych dzięki TAD i szynom okluzyjnym.
Jae Hyun Park, DMD, MSD, MS, PhD - Zamykanie szpar międzyzębowych w szczęce podczas leczenia retencyjnego
  Po ortodontycznym zamykaniu szpar międzyzębowych w obrębie zębów przednich szczęki bardzo często obserwowany jest ich nawrót. Szpary te na etapie leczenia retencyjnego mogą pojawiać się nie tylko pomiędzy zębami siecznymi, ale również za kłami, a nawet pomiędzy zębami bocznymi. Pacjenci, u których występowała szparowatość w odcinku przednim szczęki, mogą zgłosić się w trakcie leczenia retencyjnego, gdyż zęby mikrodontyczne, jak np. stożkowate siekacze boczne, nigdy nie zostały odbudowane zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami, lub ponieważ ortodonta nie zamocował stałego retainera zapobiegającego ponownemu otwieraniu się szpar lub diastemy. Najczęściej są oni niechętni do powtórnego leczenia aparatem stałym. Niewielkie szparowatości lub diastema, jak wskazują różni autorzy1-3, mogą zostać zamknięte przy pomocy aparatu Essix*. Jeżeli jednak problem jest bardziej uogólniony lub mamy do czynienia ze szparami większych rozmiarów, konieczne będzie odmienne postępowanie. W poniższym artykule została opisana modyfikacja ruchomego retainera górnego pozwalająca na ponowne zamknięcie szpar międzyzębowych.
Huang Li, DDS, MDS, PhD, Qian Wang, DDS, MDS, Tuojiang Wu, DDS, MDS, PhD - Opis przypadku - Niechirurgiczne leczenie jednostronnego zgryzu przewieszonego u pacjenta w okresie wzrostu
Poniższy raport kliniczny opisuje przypadek pacjenta młodocianego, u którego występowała ciężka postać zgryzu przewieszonego jednostronnego. Przypadek ten wymagał zastosowania zindywidualizowanych rozwiązań mechanicznych, które pozwoliłyby na osiągnięcie rozbudowy żuchwy, zębowo-wyrostkowego zwężenia szczęki oraz wyprostowania trzonowców dolnych.
Lene Rosbjerg, Emilie Neumann, Michel Dalstra, Birte Melsen - Czy modele cyfrowe mogą zastąpić modele gipsowe?
Modele gipsowe są używane rutynowo w ortodoncji i w przypadku większych prac protetycznych obecnie tylko w niewielu ośrodkach zastępuje się je dokumentacją elektroniczną. W pracy tej dokonano porównania pomiarów wykonanych na modelach gipsowych oraz na modelach cyfrowych uzyskanych w oparciu o modele gipsowe. Nie znaleziono istotnej różnicy między pomiarami wykonanymi na modelach gipsowych i cyfrowych, a powtarzalność pomiarów przeprowadzonych na modelach cyfrowych była  w wielu przypadkach lepsza niż odpowiednich pomiarów na modelach gipsowych.
Tomasz Janikowski, Tomasz Stefańczyk - Peer Assessment Rating index (Wskaźnik Oceny Porównawczej)
Kompletna ortodoncja kliniczna (CCO)

Od Redaktora

Szanowni Czytelnicy,

W naszym zimowym numerze MP przygotowaliśmy artykuły. Inaczej niż dotychczas słowo wstępne poświęcę innym sprawom niż zachęta do przeczytania zawartości numeru.
Chciałbym podziękować za 15 lat czytelnictwa Mojej Praktyki.

Około 800 osób w całej Polsce było z nami cały czas.

To jest nasz ostatni numer w wersji papierowej.

Skoro jest cyfrowe: DDP-Ortho, DDS-Pro, google, facebook i wykonano już 50.000 Cyfrowych Modeli Diagnostycznych w naszej technologii to… naturalnie będziemy z naszymi czytelnikami w kontakcie cyfrowym.

Moja Praktyka była uzupełnieniem wysiłku szkoleniowego i transferu wiedzy ortodontycznej, którą wspomagamy również kursami. W ciągu ponad 20 lat udało się nam zainteresować lekarzy takimi wykładowcami jak: Asbjorn Hasund, R.G.”Wick”Alexander, Stephen Williams, Carles Bosch, Michael Scott, Robert Ricketts, Inger M. Kjaer , Heinrich Kleinschmidt, Matthias Schwartze, Giorgio Fiorelli, Norman Cetlin, Michael Swartz, Hans W. Seeholzer, Hans Ulrik Paulsen, Barbara Warych, Szymon Chojnowski,  Robert Borkowski, Randall C. Moles, Charles J. Burston, Michael R. Marcotte, Birte Melsen, Tomasz Janikowski, Tomasz Stefańczyk, Martin Epstein,
Yıldız Öztürk, Alan Pollard, Pieter van Heerden, Uta i Dr Franz Richter,
James McNamara, Astrid Heider, Michał Wojtkiewicz, Larry Brown, David Birnie,

John Flutter, Harry Fielvang, Kumar Swadesh, Przemysław Jawor
Agnieszka Jasek, Niels Hulsink, Hans Schrems, Mladen Kuftinec, Alan Bagden, Giuseppe Scuzo, German Gallucci, Nachum Samet, Felice Festa, Antonio Gracco, Dimitrios Mavreas, Turi Bassarelli, Roberto Rotundo, Casper  Ulrik Hansen, Barbara Czerwińska – Niezabitowska, Jerry Clark,  Renato Cocconi, Jolanta Sajkowska, Joanna Mrowiec, Enrico Pasin, Domingo Martin …wielu innych którzy prowadzili szkolenia      z Polorto.

 

Zapraszamy na strony www.ortodonta.com i www.polorto.com.pl jest tam wiele aktualnych przydatnych informacji specjalistom ortodontom.

 

mgr inż. Tomasz Stefańczyk

Redaktor Naczelny

 

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności