Ortodonta » Streszczenia artykułów – Moja praktyka Nr 1/2013

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Streszczenia artykułów – Moja praktyka Nr 1/2013

Korekta za pomocą wczesnych wyciągów elastycznych zgryzu krzyżowego przedniego spowodowanego utratą zębów.

Ramon Perera

Streszczenie

W artykule omówiono, jak dzięki sile generowanej przez wczesne wyciągi elastyczne w ciągu 17 miesięcy leczenia osiągnięto wszystkie jego cele: skorygowano III klasę kłową oraz zgryz krzyżowy przedni bez otwierania żadnych przestrzeni w łuku górnym czy ekstrakcji w łuku dolnym.
W opisanym przypadku osiągnięto okluzję czynnościową i doprowadzono do znacznej poprawy estetyki twarzy pacjentki.

Sprowadzenie do łuku górnego kła zatrzymanego w położeniu policzkowym z zastosowaniem metody zamkniętego wyrzynania i trakcji z wykorzystaniem łuku ortodontycznego.

Antonio Gracco, Ivano Maltoni, Manuela Malton, Lucia Zoli

Streszczenie

Problem zatrzymanych zębów dotyczy od 25% do 50% populacji ogólnej1, przy czym występowanie zatrzymanych kłów górnych szacuje się na 0,92%-4,3%.
Zjawisko zatrzymania zębów może w niektórych przypadkach być idiopatyczne lub rozwijać się na podłożu jatrogennym. Zjawisko zatrzymania zębów jest również kojarzone z pewnymi zespołami wad, a zatrzymanie kłów w podniebiennym położeniu często występuje rodzinnie. Podniebienne zatrzymanie kła jest częstsze, aniżeli zatrzymanie przedsionkowe, stanowiąc 85% wszystkich przypadków zatrzymania kłów górnych.

Leczenie wad klasy II za pomocą aparatu BioBiteCorrector.

Enrico Pasin

Streszczenie

Aparat Herbsta, jako najstarszy stały aparat przeznaczony do leczenia wad klasy II, można bez wątpienia uważać za standard w ich leczeniu, ponieważ za jego pomocą można z powodzeniem wyleczyć nawet trudne przypadki. Dlatego też przy konstruowaniu aparatu BioBiteCorrector wykorzystano zasadę leczenia czynnościowego wywodzącą się z idei aparatu Herbsta. Aparat ten nie wykorzystuje aktywnej siły nacisku, ponieważ, podobnie jak aparat Herbsta, stale przesuwa żuchwę do wyznaczonej przez lekarza pozycji. W związku z tym po założeniu aparatu BioBiteCorrector pacjent nie ma możliwości cofnięcia żuchwy do jej nawykowej, dotylnej pozycji.

Przegląd przypadków.

Rafael Garcia Espejo, Juana Ma Ruiz Rodriguez

Streszczenie

W artykule opisano 3 różne przypadki lecznicze, które były prowadzone z wykorzystaniem zamków Systemu Damona.
Przypadek pierwszy dotyczył wytworzenia przestrzeni w przypadku agenezji zęba i mikrodoncji. W wyniku leczenia osiągnięte zostały wszystkie cele i uzyskano okluzję czynnościową z odpowiednim nachyleniem zębów i nieznacznym poszerzeniem górnego łuku zębowego.
Przypadek drugi to leczenie zgryzu głębokiego przy pomocy wyciągów elastycznych. Wynikiem była rozbudowa środkowego odcinka twarzy i zwiększenie jego podparcia, objętości warg oraz optymalny stosunek wargi górnej do dolnej.
Przypadek trzeci dotyczył leczenia niechirurgicznego i bezekstrakcyjnego wady szkieletowej klasy III u dorosłego pacjenta. W wyniku leczenia uzyskano okluzję czynnościową po korekcji wady klasy III oraz harmonizację rysów twarzy, poprawę pionowego wymiaru środkowego piętra twarzy i poszerzenie górnego łuku w celu całkowitego wypełnienia korytarzy policzkowych.

Wyślij do znajomego
Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności