Ortodonta » Streszczenia artykułów – Moja Praktyka nr 1/2014

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Streszczenia artykułów – Moja Praktyka nr 1/2014

Kontrola dzięki samoligaturowaniu.

Michael C. Alpern

Streszczenie

Zamki samoligaturujące oraz druty ortodontyczne o przekroju kwadratowym są stosowane w celu skrócenia czasu leczenia, a także zwiększenia komfortu pacjenta. Niniejszy przypadek kliniczny dotyczy zamków samoligaturujących In-Ovation “R” (“Reduced” oznaczonych jako zamki “R”; Dentsply GAC International, Bohemia, NY 11716) stosowanych z drutami kwadratowymi w celu zoptymalizowania efektu leczenia. Porównano okres całkowity terapii pacjentów leczonych zamkami “R” i drutami kwadratowymi z terapią pacjentów leczonych metodą ligaturowania tradycyjnego ligaturami stalowymi, z zamkami typu edgewise z zadanymi wcześniej wartościami. Pacjenci leczeni zamkami samoligaturującymi kończyli leczenie przeciętnie 5,7 miesięcy wcześniej (średnio po 19 miesiącach) niż pacjenci poddani leczeniu tradycyjnemu. Połączenie zamków samoligaturujących z drutami kwadratowymi zoptymalizowało ortodontyczną terapię mechaniczną przez zindywidualizowanie przesunięć zębów w 3 wymiarach. Ekspansję podniebienia wykonywano metodą niechirurgiczną przez rozrywanie szwu podniebiennego systemem mocowanej adhezyjnie płytki zgryzowej, po której stosowano belkę podniebienną Cetlina (GAC International) w celu wykonania korekty u pacjentów z niewystarczającą szerokością szczęki/żuchwy. Połączenie zamków samoligaturujących z drutami niklowo-tytanowymi oraz beta-tytanowymi umożliwiło leczenie większej liczby pacjentów w krótszym czasie przy zachowaniu stabilnych rezultatów końcowych. (Semin Orthod 2008; 14:73-86.) © 2008 Elsevier Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Klasa III – leczenie zgryzu otwartego systemem Damona;
połączenie dostępnych opcji terapeutycznych.

Dimitris Mavreas

Streszczenie

Można z dużym poziomem rozsądku przyjąć, że podejście czysto ortodontyczne, wykorzystujące niektóre zasady stosowane w przeszłości oraz wzbogacone i wsparte różnymi metodami dostępnymi obecnie, np. w systemie Damona, mogłoby zapewnić efektywne leczenie klasy III czy przypadków zgryzu otwartego w odcinku przednim i bocznym, tak jak w opisanym poniżej przypadku.

Aparat również do specjalnych przypadków?

Enrico Pasin

Streszczenie

Zasada działania BBC odpowiada klasycznemu aparatowi zawiasowemu Herbsta, to znaczy po założeniu aparatu pacjent nie ma możliwości ustawienia żuchwy w pozycji dotylnej. Ponieważ aparat nie został zaopatrzony w sprężynę, pozycja żuchwy zostaje ustalona jedynie poprzez długość elementów zawiasowych.
W przeciwieństwie do klasycznego aparatu zawiasowego Herbsta, aparat BBC posiada przegub kulowy w szczęce i żuchwie.
Za pomocą aparatu BioBiteCorrector można z powodzeniem leczyć wszystkie postacie i stopnie nasilenia wad klasy II wg Angle’a.

Odpowiednie wykorzystanie nowoczesnego materiału: łuki BioForce

Mladen Kuftinec

Streszczenie

Łuki BioForce posiadają unikalne właściwości dostarczania niezwykle dokładnych i biologicznie odpowiednich sił, aby optymalnie przemieszczać zęby w różnych odcinkach łuku zębowego. Razem
z samoligaturującymi zamkami (takimi jak In-Ovation R lub jego ceramiczna wersja In-Ovation C) łuki te mają możliwość zapewnienia wspaniałych wyników leczenia bez powodowania wielu efektów ubocznych, standardowo związanych ze stosowaniem łuków o innym składzie chemicznym. Łuki BioForce są wytworem zaawansowanej technologii high-tech, zdolnym do osiągania rewelacyjnych wyników leczenia.

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności