1. Alignery są aparatami ortodontycznymi zdolnymi do poruszania zębami tak wydajnie, jak aparaty stałe. Sposób poruszania zębami jest jednak różniący się i należy go wziąć pod uwagę przy planowaniu przypadku do leczenia. Zastosowany jest układ sił działający w inny sposób, ale odpowiedź kości jest taka sama i należy ją uwzględnić w procesie planowania leczenia.
  2. Technicy dentystyczni nie mają wiedzy pozwalającej na korygowanie wad zgryzu. Kliniczna wiedza ortodontyczna jest konieczna, aby prawidłowo wykonać leczenie alignerami.
  3. Oprogramowanie do projektowania alignerów i materiały z których są one wykonane podlegają nieustannemu rozwojowi i udoskonaleniom. Odpowiedź kości na siły ortodontyczne jest zawsze taka sama i niezbędna jest dobra znajomość biologii kości i biomechaniki. Stosowanie technik dentystycznych oraz oprogramowania w oderwaniu od tej wiedzy prowadzi donikąd. Świadczą o tym niezliczone firmy, istniejące i bankrutujące z powodu niezadowolenia zawiedzionych klientów.
  4. Leczenie alignerami jest leczeniem ortodontycznym. Same modele stomatologiczne nie są do niego wystarczające. Projekt okluzji do leczenia alignerami wymaga pełnych danych diagnostycznych. Za wyniki leczenia zawsze odpowiada lekarz. My jedynie udostępniamy narzędzia do wykonania tej pracy tak, aby prowadzący leczenie wykonał ją w łatwy sposób. Narzędziem tym jest oprogramowanie DDP-Ortho.
  5. Prawidłowy opis należy przesłać do technika wraz z listą problemów i celów leczenia. Jest to powszechny standard pracy z jakimikolwiek aparatami stosowanymi w ortodoncji, gdzie wymagana jest współpraca z technikiem. W tym przypadku prawidłowym opisem pracy dla technika (przy wykorzystaniu danych postaci trójwymiarowej) jest cyfrowy model diagnostyczny z projektem ostatecznej okluzji przygotowanym przez lekarza. Opis ten wynika z analizy wszystkich materiałów diagnostycznych dostępnych współcześnie dla klinicysty (model diagnostyczny, zdjęcie itp.)
  6. Zrozumienie i opanowanie biomechanicznych koncepcji ruchu zębów jest koniecznością. Nakładki z tworzywa sztucznego są po to, aby zainicjować i przeprowadzić określone ruchy.
  7. Planowanie ruchu zębów w oprogramowaniu musi opierać się na solidnych koncepcjach biomechanicznych i biologicznych. Ruchy symulowane przez oprogramowanie mogą nie być możliwe podczas leczenia, jeśli nie są prawidłowo zaplanowane.
  8. Alignery to nie magia. Nie tworzą kości, nie zastępują chirurgii ortognatycznej i mają nieodłączne ograniczenia związane z ruchami zębów. Wszystkie czynniki muszą być brane pod uwagę przed rozpoczęciem leczenia alignerami.
  9. Pacjent musi mieć realne oczekiwania w odniesieniu do leczenia.
  10. Bardzo łatwo jest rozpocząć proces leczenia alignerami, znacznie trudniej zakończyć go osiągając zadowolenie pacjenta. Sukces leczenia alignerami zależy od poprawnej selekcji przypadku, diagnozy i przygotowania leczenia. Dlatego zalecamy, aby najpierw użyć oprogramowania diagnostycznego, dopiero później rozpocząć cyfrowe projektowanie okluzji pacjenta.
  11. Nierealne oczekiwania często są powodem niezadowolenia pacjenta i frustracji ze strony prowadzącego leczenie. Lepiej dopasować ofertę do możliwości realizacji.

Właśnie dlatego prezentujemy technologię A-ligner In House.

DDP-Ortho to oprogramowanie przygotowane specjalnie dla lekarzy, którzy podzielają nasz pogląd o alignerach.

Kompletna cyfrowa diagnostyka to pierwsza, a projekt cyfrowej okluzji końcowej (set-up) to druga procedura pracy.

Pobierz i zapoznaj się z oprogramowaniem DDP-Ortho. Możesz wykonywać nakładki lokalnie w swojej praktyce. Dzięki dostępowi do profesjonalnego technika oraz technologii drukowania 3D możesz łatwo pracować swoimi alignerami, wykonywanymi również lokalnie „In-House”.

Oprogramowanie jest bezpłatne, procedura “clean check” nie ma już zastosowania. Lekarz jest projektantem i menedżerem procesu. Takie możliwości otwiera technika CAD/CAM zastosowana lokalnie.

Ta sama technologia może pomóc w skontaktowaniu się z innym klinicystą w celu uzyskania pomocy / konsultacji.

Aby potwierdzić diagnozę i plan leczenia przez innych klinicystów mających wieloletnie doświadczenie w leczeniu ortodontycznym, wystarczy wysłać plik z danymi pacjenta.

Proponujemy pomoc w opanowaniu wiedzy o systemie A-ligner

Zainteresowany? Poinformujemy Cię o kursach – zostaw tu swoje dane:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych