Wykorzystaj możliwości.

Promocja2

Dla używanych przez Ciebie zamków.

Korzyści:

Precyzja działania zgodna z wymaganiami „stright wire”, poprawa jakości leczenia, komfort pracy lekarza, skrócenie czasu fotela, skrócenie czasu leczenia, możliwa interdyscyplinarność, możliwe konsultacje i wizualizacja 3D przez Internet, obniżenie kosztów/ilości materiałów w gabinecie, zwiększenie wydajności pracy, odpowiedź na zwiększającą się konkurencję usług ortodontycznych.

Rozwiązanie dostępne lokalnie i otwarte na chirurgię i implantologię, na kolejne przewidywane technologie, dla wielu partnerów (dostawcy, laboratoria, różnie zorganizowane praktyki).

Niska cena rozwiązania. Brak ryzyka. Pełna kontrola.

We współpracy z Partnerami:

Pomoc i asysta w sprawach IPA – Polorto